SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
102
lượt xem
11
download

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Ngày Số Diễn giải Được miễn giảm Đã miễn giảm Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

  1. SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM Từ ngày....................Đến ngày..................... Loại thuế :...................................Tài khoản :........................ Chứng từ Diễn giải Được miễn giảm Đã miễn giảm Ngày Số Cộng Tổng cộng Ngày...............Tháng................Năm Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản