Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị bỏng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
6
download

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị bỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bỏng ở trẻ em nguy hiểm hơn người lớn rất nhiều, bởi sức đề kháng của trẻ còn kém, dễ bội nhiễm. Một vết bỏng diện tích hẹp nếu không chữa trị đúng cách và kịp thời có thể gây hoại tử, thậm chí chết do nhiễm trùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị bỏng

  1. Sơ c u úng cách khi tr b b ng B ng tr em nguy hi m hơn ngư i l n r t nhi u, b i s c kháng c a tr còn kém, d b i nhi m. M t v t b ng di n tích h p n u không ch a tr úng cách và k p
  2. th i có th gây ho i t , th m chí ch t do nhi m trùng. Vi c sơ c u ban u nhà khi tr b b ng là m t trong nh ng y u t quan tr ng giúp cho v t thương không b ăn sâu vào bên trong và tránh tình tr ng b i nhi m. Nhưng hi n nay v n có nhi u gia ình chưa có ki n th c hay nói úng hơn là hi u sai v sơ c u ban u khi tr b b ng khi n v t thương c a a tr càng tr nên tr m tr ng hơn. Theo th ng kê c a vi n b ng qu c gia thì có t i 2/3 s ngư i b b ng t sơ c u sai trư c khi ưa t i vi n. a ph n, khi con b b ng, b m cu ng cu ng nghe theo l i “mách” c a hàng xóm d n n nh ng tai ho khôn lư ng. Do ó, vi c phòng tránh các trư ng h p có th gây b ng tr em ho c th c hi n sơ c p c u úng cách khi có tai n n x y ra s giúp h n ch ư c nh ng r i ro áng ti c gây nh hư ng n s c kh e c a tr . phòng b ng tr , quan tr ng nh t là ý th c c a cha m v i con cái. C n thư ng xuyên m t t i tr , c
  3. trong nhà g n gàng, s d ng các thi t b b o v an toàn… Khi tr b b ng, c n ti n hành sơ c u nhanh nhưng tuy t i không ư c theo nh ng cách c a dân gian như bôi m m, r c vôi b t, bôi kem ánh răng, lòng tr ng tr ng…. s gây tác d ng ngư c, làm v t b ng càng n ng hơn, th m chí khi n tr b s c d n n t vong. i v i tr b b ng do i n gi t, có trư ng h p b ngưng th , tim ng ng p, ngay l p t c ph i sơ c u tr t i ch , t tr n m xu ng n n t c ng, hô h p nhân t o cho n khi tr th l i ư c m i v n chuy n n cơ s y t , tránh ưa i c p c u ngay. Khi tr b b ng nư c, cách sơ c u ơn gi n nh t là ngâm ngay ph n cơ th bé b b ng vào nư c l nh s ch, trong th i gian t 15 n 20 phút, sau ó băng nh v t b ng b ng g c ã vô trùng và ưa tr n cơ s y t g n nh t. Bên c nh ó, c n phòng s c b ng cho tr . Thư ng tr b s c b ng do m t nư c qua v t b ng, r i lo n vi tu n hoàn
  4. (gi m lư ng máu lưu thông). Bi u hi n s c là m ch nhanh, t t huy t áp, khó th , các ch c năng s ng suy gi m. C p c u không k p th i, b nh nhân có th t vong. Do v y, m t trong nh ng ưu tiên hàng u v i c p c u, x trí b ng s m là phòng s c. ơn gi n nh t cho b nh nhân u ng nhi u. Tr con n u ang bú s a m ph i cho bú liên t c, u ng thêm nư c, c bi t nh ng nư c có khoáng, có mu i oresol. Gi m au t i ch b ng ngâm nư c mát và băng ép, toàn thân có th dùng thu c gi m au phù h p, nhưng ph i có ch nh c a bác sĩ. Stress cũng là nguyên nhân gây s c cho b nh nhân. Sau b ng s có nh ng ho ng lo n v tinh th n, khi ó ph i ng viên, an i, ng b nh nhân ho ng lo n.
Đồng bộ tài khoản