Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
335
lượt xem
61
download

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S02B­H SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Ngày

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Nội dung Text

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S02B­H Đơn vị :........ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú Ngày Số CT Kèm theo : ..............................................................................chứng từ gốc Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản