Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Chia sẻ: babymickeybeautiful

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ Mẫu số S02B­H SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngày................................Đến ngày...................................... Chứng từ ghi sổ Ngày

Nội dung Text: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Bộ (Sở):........ Mẫu số S02B­H

Đơn vị :........
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔTừ ngày................................Đến ngày......................................


Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú

Ngày Số CT
Kèm theo : ..............................................................................chứng từ gốc


Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập Phụ trách kế toán

(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản