Số đếm trong tiếng Nhật

Chia sẻ: Hoc Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
709
lượt xem
128
download

Số đếm trong tiếng Nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực ra hiện giờ người ta không còn dùng cách đếm âm Nhật mấy, nhưng trong trường hợp dùng từ chỉ số lượng thì vẫn còn. Từ chỉ số lượng âm Nhật đi cùng với cách đếm bằng âm Nhật, còn từ chỉ số lượng âm Hán đi cùng với cách đếm bằng âm Hán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số đếm trong tiếng Nhật

  1. Số đếm trong tiếng Nhật 0 : Rei 1 : Ichi 2 : Ni 3 : San 4 : Yon, shi 5 : Go 6 : Roku 7 : Nana, shichi 8 : Hachi 9 : Kyuu, Ku
  2. 10 : Juu 11 : Juuichi 12 : Juuni 13 : Juusan 14 : Juuyon 15 : Juugo 16 : Juuroku 17 : Juunana 18 : Juuhachi 19 : Juukyuu 20 : Nijuu
  3. 21 : Nijuu ichi 22 : Nijuu ni 23 : Nijuu san 24 : Nijuu yon 25 : Nijuu go 26 : Nijuu roku 27 : Nijuu nana 28 : Nijuu hachi 29 : Nijuu kyuu 30 : Sanjuu 31 : Sanjuu ichi 32 : Sanjuu ni
  4. 33 : Sanjuu san 34 : Sanjuu yon 35 : Sanjuu go 36 : Sanjuu roku 37 : Sanjuu nana 38 : Sanjuu hachi 39 : Sanjuu kyuu 40 : Yonjuu 41 : Yonjuu ichi 42 : Yonjuu ni 43 : Yonjuu san 44 : Yonjuu yon
  5. 45 : Yonjuu go 46 : Yonjuu roku 47 : Yonjuu nana 48 : Yonjuu hachi 49 : Yonjuu kyuu 50 : Gojuu 51 : Gojuu ichi 52 : Gojuu ni 53 : Gojuu san 54 : Gojuu yon 55 : Gojuu go 56 : Gojuu roku
  6. 57 : Gojuu nana 58 : Gojuu hachi 59 : Gojuu kyuu 60 : Rokujuu 61 : Rokujuu ichi 62 : Rokujuu ni 63 : Rokujuu san 64 : Rokujuu yon 65 : Rokujuu go 66 : Rokujuu roku 67 : Rokujuu nana 68 : Rokujuu hachi
  7. 69 : Rokujuu kyuu 70 : Nanajuu 71 : Nanajuu ichi 72 : Nanajuu ni 73 : Nanajuu san 74 : Nanajuu yon 75 : Nanajuu go 76 : Nanajuu roku 77 : Nanajuu nana 78 : Nanajuu hachi 79 : Nanajuu kyuu 80 : Hachijuu
  8. 81 : Hachijuu ichi 82 : Hachijuu ni 83 : Hachijuu san 84 : Hachijuu yon 85 : Hachijuu go 86 : Hachijuu roku 87 : Hachijuu nana 88 : Hachijuu hachi 89 : Hachijuu kyuu 90 : Kyuujuu 91 : Kyuujuu ichi 92 : Kyuujuu ni
  9. 93 : Kyuujuu san 94 : Kyuujuu yon 95 : Kyuujuu go 96 : Kyuujuu roku 97 : Kyuujuun nana 98 : Kyuujuu hachi 99 : Kyuujuu kyuu 100 : Hyaku 101 : Hyaku ichi 109 : Hyaku kyuu 110 : Hyaku juu 1000 : Sen
  10. 10.000 : Man 100.000 : Juu man 1.000.000 : Hyaku man 10.000.000 : Sen man 100.000.000 : Oku 1.000.000.000 : Okuchou
Đồng bộ tài khoản