Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 555

2
5.933
views

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam

Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam
Nội dung Text

  1. Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh Sơ đồ bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam Quốc hội Chủ Tịch nước Toà án ND tối cao Chính phủ VKS ND tối cao HĐND cấp tỉnh UBND cấp tỉnh VKS ND cấp tỉnh Toà án ND cấp tỉnh HĐND cấp huyện UBND cấp huyện VKS ND cấp huyện Toà án ND cấp huyện HĐND cấp xã UBND cấp xã

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản