Sơ đồ cấu trúc toà nhà

Chia sẻ: Cheksea Buonthienthu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
282
lượt xem
86
download

Sơ đồ cấu trúc toà nhà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập công nghệ mạng phần Sơ đồ cấu trúc toà nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ cấu trúc toà nhà

  1. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC TÒA NHÀ • TẦNG HẦM 1: • P.1: 9 Host • P.2: 8 Host + 1 máy in(hỗtrợ in mạng) • P.3: 9 Host • P.4: 9 Host Up Up PHÒNG PHÒNG 1 3 3m Đỗ xe 5'-0" 22M Up PHÒNG PHÒNG 2 4 4m 86m • TẦNG HẦM 2: • P.1:1 server + 8 host • P.2: 8 Host + 1 máy in ( hỗtrợ in mạng) • P.3: 9 Host • P.4: 9 Host Up Up PHÒNG PHÒNG 1 3 3m Đỗ xe 5'-0" 24M Up PHÒNG PHÒNG 2 4 4m 86m
  2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC TÒA NHÀ • TẦNG 1: • P.1: 11 Host • P.2: 10 Host + 1 máy in ( hỗtrợin mạng) • P.3: 1 server + 10 host • P.4: 10 Host • P.5+6:11 host Up Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG 1 3 5 3m 18M 5 '-0" Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG 4 2 6 4m 86m • TẦNG 2: • P.1: 11 Host • P.2: 10 Host + 1 máy in ( hỗtrợin mạng) • P.3+4+5+6: 11 Host Up Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG 1 3 5 3m 18M 5'-0" Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG 4 2 6 4m 86m
  3. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC TÒA NHÀ • TẦNG 3: • P.1: 13 Host • P.2: 12 Host + 1 máy in ( hỗtrợin mạng) • P.3: 13 host • P.4+5: 13 Host Up Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG TIỆ C 4 1 ĐỨNG 3m 22M 5'-0" Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG 3 2 5 4m 86m • TẦNG 4: • P.1: 13 Host • P.2: 12 Host + 1 máy in ( hỗtrợin mạng) • P.3+4+5: 13 Host Up Up PHÒNG PHÒNG PHÒNG 1 3 4 3m 24M 5'-0" Up PHÒNG PHÒNG TIỆ C PHÒNG 2 ĐỨNG 5 4m 86m
  4. Internet Switch 48 port  Mô hình vật Modem ADSL lý tầng hầm 1 9 lines 9 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ĐỖ P. 1 XE P. 3 P. 2 P. 4 ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 9 lines 9 lines
  5. Internet Switch 48 port  Mô hình vật lý Modem ADSL tầng hầm 2 4 lines 9 lines 9 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ĐỖ P. 1 XE P. 3 P. 2 P. 4 ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 9 lines 9 lines
  6.  M ô  nh  ật hì v I ernet nt lý tầng 1 M odem   ADSL 7 lines 3 Switch 24 port 7 lines ` ` ` ` ` 3 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 10 lines ` ` ` ` ` ` ` ` 15 lines P. 1 ` P. 3 10 lines P. 5 15 lines P. 2 P. 4 P. 6 ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` Switch 24 port
  7. 3 Switch 24 Internet  Mô hình vật lý port tầng 2 3 lines Modem ADSL 7 lines 7 lines 7 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 15 lines ` 15 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` P.1 P.3 P.5 P.2 P.4 P.6 ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
  8. 2 Switch 32 port Internet 1 Switch16 port  Mô hình vật lý tầng 3 3 lines Modem ADSL 8 lines 8 lines ` ` ` ` ` ` ` ` Phòng ` ` ` ` 18 lines tiệ đứng c ` ` ` 18 lines ` ` ` P.1 P.5 23'-9 15/16" 23'-7 11/16" 23'-7 11/16" P.2 P.3 P.4 ` ` ` ` ` ` ` 24'-1 1/8" ` 24'-1 1/8" 24'-1 1/8" ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 13 lines
  9. 2 Switch 32 port Internet 1 Switch 16 port  Mô hình vật lý tầng 4 3 lines 8 lines 8 lines 8 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` 18 lines 5 lines ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 18 lines ` ` ` ` P.1 P.5 P.2 P.4 ` ` ` ` ` Phòng ` tiệc ` ` ` ` đứng ` ` ` ` ` ` `
Đồng bộ tài khoản