Sơ đồ đông máu

Chia sẻ: dang_thanh195

Tài liệu tham khảo - Sơ đồ đông máu

Nội dung Text: Sơ đồ đông máu

 

  1. GIAI ĐOẠN 1 GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 3 Chấn thương mạch máu hay tiếp xúc với collagen Fibrin trùng hợp ổn định KK PreKK HK (không hòa tan) NỘI SINH NGOẠI SINH XII XIIa Tổn thương mô Ca++ XI XIa Ca++ IX IXa Thromboplastin mô XIII Thrombin Fibrin đơn phân VIII VIIIa VIIa VII Ca++ (hòa tan) Ca++ Phospholipids Thrombin X Xa Phức hệ Thrombin Fibrinogen V Va men Ca++ Prothrombinase Phospholipids Ca++ Phospholipid Prothrombin Hình 6.2 SƠ ĐỒ ĐÔNG MÁU 67
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản