Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền mặt

Chia sẻ: maidao1987

Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền mặt 411 Nhận vốn góp của các chủ sở hữu bằng tiền mặt 311, 341… Vay ngắn hạn, dài hạn nhập quỹ tiền mặt 511,512,515,711… Doanh thu, thu nhập khác bằng tiền mặt

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản