Sơ đồ xương cá

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
368
lượt xem
145
download

Sơ đồ xương cá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ xương cá Dùng để phân tích những khó khăn nảy sinh Còn gọi Ishikama, Sơ đồ ng/ nhân – kết quả Nhấn mạnh ng/ nhân và kết quả của vấn đề Các ng/ nhân thể hiện nguồn gốc của vấn đề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ xương cá

 1. Sơ đồ xương cá 1
 2. Sơ đồ xương cá  Dùng để phân tích những khó khăn nảy sinh  Còn gọi Ishikama, Sơ đồ ng/ nhân – kết quả  Nhấn mạnh ng/ nhân và kết quả của vấn đề  Các ng/ nhân thể hiện nguồn gốc của vấn đề 2
 3. Sơ đồ xương cá  Kết quả thể hiện chuỗi các phản ứng tạo nên  Xây dựng: liệt kê mọi nguyên nhân có thể  Nhận định Vấn đề cơ bản là rất cần thiết  Trục ng/nhân chính sẽ có ng/nhân phụ 3
 4. Quá trình phân tích 1.Giải thích:  Sơ đồ xương  Tác dụng hỗ trợ của sơ đồ xương cá 2.Tổ chức thảo luận nhóm:  Đưa ra các ý kiến  Dùng phương pháp khởi tạo ý tưởng 4
 5. Quá trình phân tích 1. Viết các ý kiến vào một sơ đồ với trình tự  Trình tự thành viên tham gia  Chưa cần theo trình lôgíc 2. Xác định, tách riêng vấn đề, viết ở trung tâm 5
 6. Quá trình phân tích 1. Phân biệt:  Nguyên nhân  Kết quả 2. Lập biểu đồ có thể chi tiết tới mức phân loại:  Ng/ nhân có thể và không điều khiển được  Kết quả có thể và không đo đếm được 6
 7. Quá trình phân tích 1. Tiếp tục  Tìm nguyên nhân  Tìm kết quả tương ứng  Cho tới khi hết ý kiến 2. Rút ra từ sơ đồ một kế hoạch hành động 7
 8. Sơ đồ xương cá Cách  ản    qu lý/ Khách  Điều  ện  ki CS nhân  sự hàng làm  ệc vi Sửa  chữa  chậm Nhân  sự Công  ệc vi 8
 9. Cách  ản    Khách  qu lý/ hàng Điều  ện  ki làm  CS nhân  sự việc Không  làm  gian  Nhiều yêu  việc  ật  ẹp ch h Chưa  xác  cầu  KH Thiết  từ  định  u  ư tiên bị Nhiều công  ệc vi Nhiệt  độ  kém giấy  hơn tờ  Nhiều  ại  lo Doanh  số  không  ợp h khách hàng tăng nhanh Quá  ều  nhi Quá  đông  Giới  ệu  ương  can  ệp thi ph thi Thông  khí  kém người pháp  toàn  ới an  m Được  giao  thêm  Thay  ổi  đ nhiều  ệc vi cơ  ấu  c phân  ối ph Sửa  chữa  Công  ệc  ới vi m Số ượng  l chậm Người giàu  kinh công  ệc  vi tăng nghiệm  ra  đã  đi Sụt  ảm  gi Nhiều  Công  ệc  vi khó  tinh  ần về  th quy  trình làm  ơn h Mới  làm  ệc vào  vi Ghen tị  Tỷ  hư  lệ  Các quy  ịnh  an  đ về  toàn  cá  nhân hỏng cao làm  ậm  ch công  ệc vi Nhân  sự Công  ệc vi 9
 10. Sơ đồ xương cá Địa điểm Người phụ làm việc trách nhóm Phong cách Nhân viên Thái độ không áp dụng những phương Quá khó Nội pháp mới đã Nhiểu lý dung Năng lực được đào tạo thuyết Giảng Nhiệm vụ Thiếu viên kinh nghiệm Đào tạo Chức vụ 10
 11. Sơ đồ xương cá Địa điểm làm việc Các nhà quản lý ít được Điều kiện đào tạo chính thức Thanh lao động Không được đào toán / Chất lượng tạo trước đó khuyến đào tạo Các nhà QL được khích Nâng caokém Chỉ có một vài dịch vụ thuê theo các mối tay nghề Thiếu đào tạo thích hợp quan hệ hơn là CN kinh phí theo năng lực của đào tạo Thiếu họ kỹ năng quản lý Bị giới hạn/ không Đào tạo nhiều lý được tiếp cận với thuyết, không phù Trước đây thiếu nhu môi trường bên hợp cầu về dịch vụ này ngoài Thiếu Số lượng các nhà Giới hạn về đào tạo Không biết các cung cấp ít việc tiếp cận dịch vụ có sẵn với thông tin và Cung cấp dịch phương tiện vụ chất lượng Thiếu người cung cấp kém truyền thông Các nhà quản lý dịch vụ/ các dịch vụ thiếu kinh nghiệm thích hợp 11
Đồng bộ tài khoản