SỔ LIÊN ĐỘI

Chia sẻ: Mai Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

1
594
lượt xem
61
download

SỔ LIÊN ĐỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: SỔ LIÊN ĐỘI

 1. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG SỔ LIÊN ĐỘI Họ và tên: Liên Đội: Đơn vị: Tỉnh: Đăng ký danh hiệu thi đua: Năm học:
 2. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI Năm học 2009-2010 Chủ đề: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ I. Nội dung: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II. Các họat động trọng tâm trong năm học: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ III. Tổ chức thực hiện: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ BGH nhà trường Tổng phụ trách Đội TM.BCH Liên Đội Liên đội trưởng
 3. ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH ...........ngày .........tháng........năm 2009 Liên đội:............................ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Năm học 2009-2010 Hôm nay, ngày....tháng.....năm...tại..................................................................... Khai mạc Đại hội...........................Liên đội TNTP Hồ Chí Minh Thành phần đại biểu gồm: * Đại biểu mời: 1........................................................................................................................... 2........................................................................................................................... 3......................................................................................................................... * Đại biểu chính thức có:.........................../tổng số (Vắng mặt................., có lý do...................., không lý do...............................) Nội dung Đại hội: 1. Bạn....................điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội, chào cờ, quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, phút sinh hoạtt văn nghệ chào mừng (Nếu có) * Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. * Đoàn chủ tịch Đại hội có: 1............................................................ 6............................................................ . 7............................................................ 2............................................................ 8............................................................ 3............................................................ 9............................................................ 4............................................................ 10.......................................................... 5........................................................... * Thư ký Đại hội có: 1............................................................ . 2............................................................ 3............................................................ 1. Bạn............................thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội 2. Bạn.........................thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học........và bản phương hướng hoạt động năm học. 3. Thảo luận, góp ý và biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng công tác Đ ội và phong trào thiếu nhi năm học: 4. Bạn...............................điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua. 5. Phát biểu của đại biểu 6. Bạn....................điều hành bầu BCH Liên Đội mới
 4. SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG ................. 1. Chủ điểm:........................................................................................................ .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. Hoạt động trọng tâm: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 3. Kế hoạch họat động theo tuần: Tuần 1: Nội dung: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tổ chức thực hiện: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tuần 2 Nội dung: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tổ chức thực hiện:
 5. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tuần 3 Nội dung: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tổ chức thực hiện: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Tuần 4 Nội dung: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Tổ chức thực hiện: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
 6. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI - Thời gian: - Địa điểm: - Đã tiến hành cuộc họp Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ....... - Thành phần có mặt: chủ trì............................................................ Thư ký.......................................................... NỘI DUNG 1. Bạn.......................thay mặt BCH Liên Đội báo cáo đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên Đội trong năm học: a. Đặc điểm tình hình: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... b. Những kết quả đạt được; ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ c. Những hạn chế, tồn tại: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ d. Đề xuất kiến nghị: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 2. Công tác thi đua khen thưởng. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Hội nghị kết thúc vào lúc...............h cùng ngày.
 7. BGH nhà trường Tổng phụ trách Đội Chủ trì thứ ký THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC Nội dung Đầu năm Cuối HKI Cuối HKII STT Tổng số học sinh: 1 .................... .................... ................... .................... .................... ................... trong đó + Nam .................... .................... ................... + Nữ .................... .................... ................... + Dân tộc thiểu số .................... .................... ................... Tổng số lớp: 2 .................... .................... ................... trong đó: + Số lớp nhi đồng .................... .................... ................... + Số chi đội .................... .................... ................... Tổng số nhi đồng: 3 .................... .................... ................... trong đó: + Nam .................... .................... ................... + Nữ .................... .................... ................... + Dân tộc thiểu số .................... .................... ................... Tổng số sao nhi đồng 4 .................... .................... ................... Tổng số đội viên: 5 .................... .................... ................... trong đó: + Nam .................... .................... ................... + Nữ .................... .................... ................... .................... .................... ................... + Dân tộc thiểu số Tổng số đoàn viên: 6 .................... .................... ................... Tổng số con em TBLS, GĐCS 7 .................... .................... ................... Tổng số học HS nghèo 8 ................... ................... ................... Tổng số học sinh mồ côi 9 .................... .................... ................... Tổng số hs nghèo 10 .................... .................... ................... Tổng số đội viên đăng ký rèn 11 .................... .................... ................... luyện theo CTRsLĐV .................... .................... ................... 12 Công trình măng non .................... .................... ................... Quỹ vì bạn nghèo: 13 .................... .................... ................... + Tổng số tiền xây dựng được .................... .................... ................... +Đã trao.............../ suất .................... .................... ................... + Trị giá: .................... .................... ................... Quỹ Đội thu trong năm học: 14 .................... .................... ................... Quỹ Đội chi trong năm học 15 .................... .................... ................... Số mẹ VN anh hùng, GĐCS Liên 16 .................... .................... ................... đội nhận phụng dưỡng Số tiền ủng hộ các hoạt động xã .................... .................... ................... 17 .................... .................... ................... hội từ thiện khác .................... .................... ...................
 8. .................... .................... ................... .................... .................... ................... .................... .................... ................... DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện TT thọai phân công DANH SÁCH ĐỘI SAO ĐỎ Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện TT thọai phân công DANH SÁCH ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện TT thọai phân công
 9. DANH SÁCH ĐỘI NGHI LỄ NGHI THỨC Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện TT thọai phân công SAO NHI ĐỒNG Lớp nhi đồng Số sao Tên phụ trách Chi đội phụ trách Số phụ trách TT nhi đồng lớp nhi đồng Số nhi đồng
 10. CÔNG TRÌNH MĂNG NON Thời gian thực Quy mô công trình Chi Đội Giá trị công trình STT Tên công trình Ghi chú hiện Cấp chi Đội Cấp Liên Đội Nhận xét:. ............................................................................................................................................................................................................................................. :............................................................................................................................................................................................................................................................ .:........................................................................................................................................................................................................................................................... :............................................................................................................................................................................................................................................................. THEO DÕI PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG Chi đội, Tổng số Tấm áo tặng bạn Hoạt động xã hội từ thiện Tổng giá STT lơp nhi đồng đội viên trị cả năm Xếp loại Nộp đợt 1 Nộp đợt 2 Cả năm Xếp loại hoạt hoạt hoạt học sinh động.... động.... động....
 11. THEO DÕI PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG Chi Đội Kế hoạch nhỏ Giúp bạn đến trường trị Số học S Giá T thành sinh đi Số học sinh bỏ học Số học sinh được cả năm tiền học trở T giúp đỡ Nộp đợt lại Nộp đợt 2 cả năm Tổng số Tổng số HK I HK II HK I HK II 1 HS bỏ HS được học giúp đỡ BÁO CÁO TỔNG HỢP THU- CHI QUỸ ĐỘI Số tiền Thời gian Diễn giải nội dung Tồn quỹ Ghi chú Thu Chi
 12. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN Chi Đội Tổng số Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu TT Đội viên Số Được Số Được Số Được Số Được Số Được Số Được cấp cấp cấp cấp cấp cấp ĐVRL ĐVRL ĐVRL ĐVRL ĐVRL ĐVRL giấy giấy giấy giấy giấy giấy CN CN CN CN CN CN TỔNG HỢP THI ĐUA CÁC CHI ĐỘI TRONG NĂM HỌC (TỐT- KHÁ- TRUNG BÌNH- YẾU) Chi đội, Xếp loại thi đua Số đội viên, học sinh đạt lớp nhi danh hiệu thi đua đồng Cả Phụ tháng Tháng Tháng Tháng HKI Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng nhi Cháu đồng 9 10 11 12 1 2 3 4 5 năm trách ngoan chăm sao giỏi Bác Hồ ngoan

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản