So sánh sự khác nhau giữa Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (CNXHKH) và Chủ Nghĩa Xã Hội

Chia sẻ: anhvu

so sánh sự khác nhau giữa CNXHKH với CNXHKT.

Thể loại:

  Khoa Học Xã Hội  » Triết học

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: So sánh sự khác nhau giữa Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (CNXHKH) và Chủ Nghĩa Xã Hội

Câu hỏi: So sánh sự khác nhau giữa Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (CNXHKH)
và Chủ Nghĩa Xã Hội Không Tưởng (CNXHKT)?

Trả lời:

Tiêu chuẩn so sánh CNXHKT CNXHKH

CNXHKT có nguồn gốc CNXHKH ra đời vào
tiền sử xa xôi trong quá những năm 40 của thế kỷ
khứ: từ những tư tưởng XIX. Do tác động của cuộc
XHCN sơ khai (trong xã cách mạng công nghiệp
hội nô lệ và phong kiến). CNTB đã có những bước
Từ cuối thế kỷ XV chế độ phát triển quan trọng làm
phong kiến ở Châu Âu bắt bộc lộ rõ bản chất và
đầu suy tàn, quan hệ sản những mâu thuẫn cơ bản
xuất TBCN đã từng bước của nó.Về kinh tế mâu
hình thành trong lòng chế thuẩn giữa lực lượng sản
độ phong kiến. Trong xã xuất và quan hệ sản xuất
hội xuất hiện những giai phát triển đến độ gay gắt
cấp mới và những mâu biểu hiện thành những
1. Hoàn cảnh lịch sử thuẫn giai cấp đối kháng cuộc khủng hoảng kinh tế
mới. Đó là quý tộc phong và sự thất nghiệp của giai
kiến và giai cấp tư sản cấp công nhân. Về xã hội,
mới hình thành, các giai giai cấp công nhân công
cấp giàu có và đông đảo nghiệp tăng nhanh và bị
lao động quần chúng bóc lột nặng nề làm cho
nghèo khổ. Hoàn cảnh đó mâu thuẫn giữa giai cấp
đã làm xuất hiện và ngày công nhân và giai cấp tư
càng phát triển những trào sản bộc lộ gay gắt, phong
lưu tư tưởng XHCN với trào đấu tranh của giai cấp
những nội dung và hình công nhân chống lại giai
thức biểu hiện mới. Tư cấp tư sản ngày càng phát
tưởng XHCN phát triển triển. Tiêu biểu cuộc khởi
thành một trào lưu tư nghĩa của công nhân dệt ở
tưởng, một mặt phê phán thành phố Liông (1831-
những bất công xã hội 1834), cuộc khởi nghĩa của
đương thời và mặt khác công nhân dệt thành phố
phản ánh những khát vọng Xiledi (1844), phong trào
của nhân dân về một xã Hiến Chương của công
hội tương lai tốt đẹp ( thế nhân Anh (1838-
kỷ XVI - XVII ) được thể 1848).Chứng tỏ giai cấp
hiện dưới hình thức văn công nhân đã trưởng thành,
học thành văn với các tác trở thành một lực lượng
phẩm văn học viễn chính trị độc lập đấu tranh
tưởng.Đến những tác chống giai cấp tư sản với
phẩm lý luận (thế kỷ tư cách là một giai cấp.
XVIII ) và trở thành một Đồng thời sự phát triển
học thuyết vào thời đại của phong trào công nhân
cách mạng tư sản, đỉnh một mặt,đòi hỏi phải có
cao là CNXHKT – phê một lý luận cách mạng
phán (đầu thế kỷ XIX). khoa học đúng đắn dẫn
đường và mặt khác, cung
cấp những cơ sở thực tiễn
cho lý luận đó.Điều kiện
kinh tế xã hội được coi là
“miếng đất hiện thực” để
CNXHKH ra đời.
Cùng với những thành tựu
của khoa học tự nhiên và
khoa học xã hội, kế thừa
những tri thức của nhân
loại, đặc biệt là kế thừa có
phê phán và cải tạo một
cách triệt để triết học cổ
điển Đức, kinh tế học
chính trị cổ điển Anh,
CNXHKT- phê phán Pháp
đã cung cấp những tiền đề
lý luận và tư tưởng trực
tiếp đưa đến sự ra đời của
CNXHKH
2. Lực lượng xã hội tiên Giai cấp tư sản Giai cấp công nhân
phong
Khuynh hướng đi theo con CNXHKH vạch ra con
đường ôn hòa, kêu gọi đường đi lên CNXH phải
thuyết phục bằng các biện bằng con đường đấu tranh
pháp giáo dục làm thực cách mạng (bằng bạo lực
3.Con đường đấu tranh nghiệm hoặc cảm hóa giai cách mạng) lật đổ nền
cách mạng cấp bóc lột bằng đạo đức, thống trị của giai cấp bóc
thỏa hiệp để cải tạo xã lột, giai cấp tư sản.
hội bằng pháp luật và thực
nghiệm xã hội.
Chịu ảnh hưởng sâu sắc Theo tư tưởng của chủ
quan niệm của chủ nghĩa nghĩa duy vật lịch sử và
duy lý và chân lý vĩnh cữu học thuyết về giá trị thặng
của triết học thời kỳ cận dư, gắn chặt hoạt động lý
đại, các nhà không tưởng luận với hoạt động thực
đầu thế kỷ XIX cũng đã tiễn.Thừa nhận sứ mệnh
không thoát khỏi quan lịch sử của giai cấp công
niệm duy tâm về lịch sử. nhân. Thừa nhận vai trò
4. Thế giới quan Họ cho rằng chân lý vĩnh lãnh đạo của Đảng cộng
cữu đã có, đã tồn tại ở đâu sản trong cuộc đấu tranh vì
đó, chỉ cần có người tài ba một xã hội mới.
xuất chúng là có thể phát
hiện ra, có thể tìm thấy.
Khi đã tìm thấy, chỉ cần
những người đó thuyết
phục toàn xã hội là xây
dựng xã hội mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản