So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực

Chia sẻ: heoxinhkute2

So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực ..tài liệu dành cho các bạn thuộc chuyên nghành sinh học tham khảo, để dể dàng hơn trong việc tim hiểu về nhân sơ và nhan thực sự giống và khác nhau của chúng

Nội dung Text: So sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực

So sánh Tế bào nhân sơ -
Tế bào nhân thực




So sánh Tế bào nhân sơ - Tế bào nhân
thực
Đặc điểm TB Tế bào
nhân nhân thực
sơ TB TB
động thực
vật vật
Thành TB + - +
MSC + + +
Ribôxôm + + +
ML nội - + +
chất
BM gôn - + +
gi
Ti thể - + +
Lạp thể - - +
Trung thể - + -
Tế Không - + +
bào bào (nhỏ) (lớn)
chất Lizôxôm - + -
Nhân - + +
Tế bào nhân sơ Tế bào nhân
(Procaryota) chuẩn
(Eucaryota)
- Vi khuẩn, vi - Nấm, thực vật,
khuẩn lam động vật
- Kích thớc bé (1 - Kích thớc lớn
–3 mm) (3 –20 mm)
- Cấu tạo đơn - Cấu tạo phức
giản tạp
- 1 phân tử ADN - ADN + histone
trần dạng vòng1 tạo nên NST,
trong nhân

- Chưa có nhân - Có nhân điển
điển hình. Chỉ có hình: có màng
nucleoid là vùng nhân, trong nhân
tế bào chất chứa chứa chất nhiễm
ADN. sắc và hạch nhân.
- Tế bào chất chỉ - Tế bào chất đư-
có các bào quan ợc phân thành
đơn giản vùng chứa các
bào quan phức
tạp như: mạng l-
ưới nội chất, ti
- Ribôxôm nhỏ thể, lạp thể,
hơn ribôxôm, thể
golgi, lizosom,
- Phương thức peroxyxôm,
phân bào đơn giả trung thể,…
n bằng cách phân
đôi. Không có -Riboxôm lớn
nguyên phân hay hơn
giả m phân. - Phương thức
- Có lông và roi phân bào phức
cấu tạo đơn giản tạp với bộ máy
phân bào gồm
nguyên phân và
giảm phân
- Có lông và roi
cấu tạo theo kiểu
9+2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản