So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
1.123
lượt xem
97
download

So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật.tài liệu dành cho các bạn thuộc chuyên nghành sinh học tham khảo, để dể dàng hơn trong việc tim hiểu về tế bào động vật và thực vật sự giống và khác nhau của chúng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

  1. So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật So sánh tế bào thực vật và tế bào động vật Tế bào thực vật Tế bào động vật - Có vách - Không có vách xenlulo bao xenlulo bao ngoài MSC ngoài MSC
  2. - Các lỗ C (pits) - Các lỗ (pits) và và sợi liên bào sợi liên bào (plasmodesmata) (plasmodesmata) có trong vách tế không có. bào. - Các phiến - Các phiến mỏng không có. mỏng giữa gắn Các tế bào cạnh kết vách tế bào nhau gắn kết của các tế bào nhờ dịch gian cạnh nhau bào - Có lục lạp => - Không có lục sống tự dưỡng lạp => sống dị - Chất dự trữ là dưỡng tinh bột - Chất dự trữ là
  3. - Trung tử hạt glicogen không có trong - Có trung tử tế bào thực vật (centriole). Phân bậc cao.Phân bào có sao và bào không có phân chia tế bào sao, phân chia tế chất bằng hình bào chất bằng thành eo thắt hỡnh thành vách ngang ở trung ngang ở trung tâm tâm - ít khi có không - Tế bào trưởng bào, nếu có thỡ thành thường có nhỏ và khắp tế một không bào bào lớn ở giữa chứa
  4. đầy dịch -Tế bào chất - Tế bào chất phân bố khắp tế thường áp sát bào thành lớp mỏng vào mép tế bào - Lyzoxôm luôn - Lyzoxôm thư- tồn tại. ờng không tồn - Nhân tế bào tại nằm bất cứ chổ - Nhân tế bào nào trong tế bào nằm gần với chất, nhưng thư- màng tế bào ờng là giữa tế bào - Chỉ một số tế - Hầu nh tất cả các tế bào đều
  5. bào là có khả có khả năng năng phân chia phân chia - Lông hoặc roi - Thường có không có ở TV lông hoặc roi bậc cao
Đồng bộ tài khoản