SO SÁNH THÀNH VIÊN HỢP DANH VỚI THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Chia sẻ: baoanh260991

Thành viên hợp danh là thành viên bắt buộc phải có trong công ty hợp danh với số lượng tối thiểu là hai thành viên. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có cùng trình độ chuyên môn, là những người quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty cả về mặt pháp lí và thực tế, chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới trong quá trình hoạt động của công ty.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản