Sổ tài sản cố định

Chia sẻ: falco

Tài sản cố định (TS) thường chiếm tỉ trọng lớn trong đầu tư doanh nghiệp. Quản lý tốt các hoạt động liên quan tới TS sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt trạng thái TS một cách nhanh chóng để đưa ra các kế hoạch và quyết định kịp thời, hỗ trợ nâng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Sổ tài sản cố định

Bộ, Sở: ……….
Đơn vị: …………

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Từ ngày:……………….Đến ngày:…………….
Loại tài sản cố định:.............................................................


CHỨNG TỪ Ghi tăng tài sản cố định Ghi giảm tài sản cố định
Số hiệu Ngày Tên, đặc điểm, ký Nước sản Năm sản Năm Số hiệu Giá trị Lý do ghi giảm Giá trị ghi
hiệu TSCĐ xuất xuất sử TSCĐ ghi tăng giảm
dụng


Cộng


Note: Group by FixedAssetClassID
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản