Sổ tài sản cố định

Chia sẻ: falco

Tài sản cố định (TS) thường chiếm tỉ trọng lớn trong đầu tư doanh nghiệp. Quản lý tốt các hoạt động liên quan tới TS sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt trạng thái TS một cách nhanh chóng để đưa ra các kế hoạch và quyết định kịp thời, hỗ trợ nâng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản