Sổ tay dung sai lắp ghép - Ninh Đức Tốn

Chia sẻ: Hduw Shduw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:312

2
1.528
lượt xem
795
download

Sổ tay dung sai lắp ghép - Ninh Đức Tốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay dung sai lắp ghép được biên soạn với mục đích đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân trong ngành chế tạo cơ khí. Nội dung chủ yếu của tài liệu này là giới thiệu 1 cách hệ thống và đầy đủ các thông số kích thước cơ bản dung sai kích thước, hình dáng, nhám bề mặt hệ thống lắp ghép các mối ghép thôngi dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay dung sai lắp ghép - Ninh Đức Tốn

 1. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 52524.pdf at Tue Apr 10 17:09:46 ICT 2012
Đồng bộ tài khoản