Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất tập 1 - Nxb Khoa học kỹ thuật

Chia sẻ: dvcthth

Được phép của Bộ giáo dục và đào tạo, sách dùng làm tài liệu thiết kế cho cán bộ, kỹ sư trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm và các ngành có liên quan. Sách là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ giảng dạy, sinh viên, học sinh, cán bộ phòng thí nghiệm của các ngành hóa, thực phẩm...trong các trường đại học và chuyên nghiệp.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản