Sổ theo dõi công văn đến

Chia sẻ: minhlong

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Sổ theo dõi công văn đến

Nội dung Text: Sổ theo dõi công văn đến

 

  1. Mã tài liệu: HC-09-BM01 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐẾN STT Ngày đến Cơ quan Số, ký hiệu Ngày tháng Trích yếu Nơi nhận Ghi chú ban hành VB VB nội dung để giải quyết
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản