Sổ theo dõi công văn đi

Chia sẻ: minhlong

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Sổ theo dõi công văn đi

Nội dung Text: Sổ theo dõi công văn đi

 

  1. Mã tài liệu: HC-09-BM02 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 SỔ THEO DÕI CÔNG VĂN ĐI STT Số, ký hiệu Ngày tháng Tên loại, Đơn vị soạn Người ký Nơi nhận Lưu hồ sơ VB VB trích yếu thảo VB nội dung
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản