Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
115
lượt xem
6
download

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… Mẫu số: S42 -H (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí :……………….……………. Chương :……………Loại……………Khoản………………... Từ ngày :...................Đến ngày :........................ Kinh phí được phân phối Kinh phí đã nhận Số chi đề nghị quyết toán Kinh phí Chưa sử dụng chuyển kỳ sau 7 Ngày 1 Số CT 2 Diễn giải 3 4 5 6 Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ (Ký,họ tên) Phụ trách kế toán (Ký,họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi hạn mức kinh phí

  1. Bộ, Sở: ………. Mẫu số: S42 -H Đơn vị: ………… (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí :……………….……………. Chương :……………Loại……………Khoản………………... Từ ngày :...................Đến ngày :........................ Kinh phí được phân phối Kinh phí đã Số chi đề nghị Kinh phí nhận quyết toán Ngày Số CT Diễn giải Chưa sử dụng chuyển kỳ sau 1 2 3 4 5 6 7 Ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản