SỐ THỰC

Chia sẻ: opticalhwheel

HS biết được rằng tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ. Nhận biết sự tương ứng 1 – 1 giữa tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục số, thứ tự của các số thực trên trục số. -Thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N  Z , Q và R +Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm. ...

Nội dung Text: SỐ THỰC

SỐ THỰC.
I.MỤC TIÊU


+HS biết được rằng tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ. Nhận

biết sự tương ứng 1 – 1 giữa tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục

số, thứ tự của các số thực trên trục số.


-Thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N  Z , Q và R


+Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của

một số thực không âm.


+Có thái độ học tập nghiêm túc.


II.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên.


-Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu, …


2.Học sinh.


-Máy tính bỏ túi, thước kẻ- com pa
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.


1.Ổn định tổ chức.


-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:

....................................................................................................................................

...


/38. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

...


2.Kiểm tra.
HS1.Căn bậc hai của một số a không âm HS1. Trả lời …

là gì ?


-Nêu mối quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô

tỉ với số thập phân ?


-Cho ví dụ về số hữu tỉ, số vô tỉ.


GV nhận xét, cho điểm HS.
HS nhận xét, bổ sung.
3.Bài mới.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Số thực.
Hãy cho các ví dụ về số tự nhiên, số HS cho ví dụ.

nguyên, phân số, số thập phân hữu
2
12; 3; 0,25; ;1,23(4); 3 ; …
hạn, thập phân vô hạn thoàn, thập 3
phân vô hạn không tuần hoàn.


-Trong các số trên số nào là vô tỉ, hữu
Trả lời …
tỉ?


+Số vô tỉ và hữu tỉ được gọi chung là

số thực .
+Số thực Số hữu tỉ


Số vô tỉ


+Kí hiệu: R


Vậy những tập số nào là tập con của R

?
NZQR

GV: Cách viết x  R cho ta biết điều
HS trả lời …
gì?

+ x là số thực  x có thể là số hữu tỉ
Cho HS làm ?2.
hoặc là số vô tỉ.

So sánh các số thực
So sánh cá nhân

a) 2,(35) và 2,368121518…
a ) 2 , (3 5 )  2 , 3 5 3 5 3 5 ...
 2,35  2,36912
7
b) -0,(63) và 7
b )  0 , 6 3   
11
11


HS ghi vở

GV giới thiêu:


a, b  R, a, b  0, a > b
 a> b
Hoạt động 2. Trục số thực.
2.Trục số thực.


Ta đã biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục

số, vậy có biểu diễn được số 2 trên

trục số.


2 được
-Theo kết quả bài toán H.1 thì

biểu diễn bằng đoạn nào?
0 1

2 trên trục số ta
-Muốn biểu diễn số

phải làm như thế nào ?


2 trên trục số là ở HS lần lượt trả lời các câu hỏi do GV
-Điểm biểu diễn số

điểm nào? đặt ra


-Tập Q chưa lấp đầy trục số vì còn biểu

diễn được các số vô tỉ. Người ta đã

chứng minh được rằng:
Mỗi điểm biểu diễn được 1 số thực và

ngược lại.
4.Củng cố.
-Tập số thực bao gồm những số nào? HS trả lời …


-Vì sao nói trục số là trục số thực?


Treo bảng phụ bài 87, 88.SGK.Tr.44. HS lên bảng điền vào chỗ trống.


HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.


GV nhận xét, chữa bài.
5.Hướng dẫn.


-Học thuộc bài.


-Làm bài tập 89, 90, 91, 92.Tr.45.SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản