Số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào

Chia sẻ: Nguyen Thanh Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
165
lượt xem
43
download

Số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số tổng lợi nhuận = (Doanh số-Trị giá hàng đã bán tính theo giá mua/Doanh số bán)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào

  1. số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật  tư, lao động) trong một quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Hệ số tổng lợi nhuận = (Doanh số­Trị giá hàng đã bán tính theo giá mua)/ Doanh số bán Trong thực tế khi muốn xem các chi phí này có cao quá hay không là đem so  sánh hệ số tổng số lợi nhuận của một công ty với hệ số của các công ty cùng  ngành, nếu hệ số tổng lợi nhuận của các công ty đối thủ cạnh tranh cao hơn, thì  công ty cần có giải pháp tốt hơn trong việc kiểm soát các chi phí đầu vào. 2. Hệ số lợi nhuận hoạt động cho biết việc sử dụng hợp lý các yếu tố trong quá  trình sản xuất kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mức lãi hoạt động = Thu nhập trước thuế và lãi ( EBIT)/Doanh thu Hệ số này là thước đo đơn giản nhằm xác định đòn bẩy hoạt động mà một công  ty đạt được trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Hệ số biên lợi  nhuận hoạt động cho biết một đồng vốn bỏ ra có thể thu về bao nhiêu thu nhập  trước thuế. Hệ số lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu  quả hay có nghĩa là doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động. 3. Hệ số lợi nhuận ròng phản ánh khoản thu nhập ròng (thu nhập sau thuế) của  một công ty so với doanh thu của nó. Hệ số lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng/Doanh thu. Trên thực tế mức lợi nhuận ròng giữa các ngành là khác nhau, còn trong bản  thân một ngành thì công ty nào quản lý và sử dụng các yếu tố đầu vào (vốn,  nhân lực..) tốt hơn thì sẽ có hệ số lợi nhuận ròng cao hơn. 4. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh mức thu nhập ròng trên  vốn cổ phần của cổ đông. ROE = Lợi nhuận ròng/Vốn cổ đông hay giá trị tài sản ròng hữu hình.
  2. quangson  Re: Phân tích tài chính doanh nghiệp  MODERATOR « Trả lời #1 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2008, 10:18:49 AM » Trần Quang Sơn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Điểm bài viết: 58 Bài viết: 2306 Người ta thường thực hiện chức năng phân tích tài chính  thông qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: ­ Tỉ lệ doanh thu trên vốn (Kdt): Doanh thu / Vốn Hồ Thiên Nga ­ Tỉ lệ lợi nhuận trên vốn (Kln): Lợi nhuận / Vốn ­ Tỉ lệ hao phí vốn trên doanh thu (Kv): Vốn / Doanh thu ­ Số vòng quay của vốn lưu động (Vv): Doanh thu / Vốn lưu  động bình quân ­ Thời gian của 01 vòng quay VLĐ (Tv): Doanh thu /Vốn lưu  động bình quân ­ Hệ số đảm nhận của vốn lưu động (Hđn): Vốn lưu động bình  quân/Doanh thu ­ Chỉ tiêu đánh giá về tái đầu tư (Kđt): Lợi nhuận bổ sung vốn/ Lơi nhuận Logged 
  3. quangson  Re: Phân tích tài chính doanh nghiệp  MODERATOR « Trả lời #2 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2008, 08:58:07 AM » Trần Quang Sơn Có nhiều cách để đánh giá hoạt động của một công ty.  Một trong những cách đó là phân tích các báo cáo tài  Điểm bài viết: 58 Bài viết: 2306 chính. Bạn có thể thực hiện công việc này theo ba cách:  1. Nghiên cứu nội dung của bảng cân đối kế toán và báo cáo  thu nhập. Hồ Thiên Nga 2. So sánh các nguồn vốn và việc sử dụng vốn của giai đoạn  này với giai đoạn khác. 3. Đánh giá mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo  cáo thu nhập bằng việc phân tích các hệ số.  Mục tiêu cuối cùng của việc phân tích các báo cáo tài chính  qua ba bước này sẽ giúp các nhà quản lý có được một kế  hoạch đúng đắn. Bằng việc nghiên cứu bảng cân đối kế toán  và báo cáo thu nhập, các nhà quản lý có thể đánh dấu những  chỗ yếu kém trong hoạt động tài chính và thực hiện biện pháp  khắc phục thích hợp. Qua việc phân tích các bản báo cáo  này, những nhà quản lý có thể thiết lập cách thức phân bổ các  khoản tiền và nguồn vốn có hiệu quả hơn. Họ cũng có thể  quản lý định hướng hoạt động tương lai của công ty và giúp  công ty tối đa hoá lợi nhuận.  Bảng cân đối kế toán  Là một bản báo cáo về tài sản và trách nhiệm tài chính, và  vốn góp của các cổ đông tính đến một thời điểm nhất định.  Bên trái của bảng cân đối kế toán là phần tài sản có, phần  này liệt kê chi tiết các tài sản lưu động dưới hình thức tiền mặt  và các tài sản khác hình thành nên vốn lưu động của công ty.  Các tài sản cố định chủ yếu là các khoản đầu tư dài hạn, kể  cả nhà xưởng và thiết bị. 
  4. quangson  Re: Phân tích tài chính doanh nghiệp  MODERATOR « Trả lời #3 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2008, 09:00:59 AM » Trần Quang Sơn Nguốn vốn và việc sử dụng nguồn vốn Điểm bài viết: 58 Bài viết: 2306 Hầu hết các khoản vốn được lấy từ các nguồn như lợi nhuận,  khấu hao, vốn góp và nợ dài hạn, công ty chủ yếu sử dụng  các nguồn vốn này vào việc tăng các khoản phải thu, tích luỹ  thêm chứng khoán có thể chuyển thành tiền và tài sản cố  Hồ Thiên Nga định. Việc xác định vốn lấy từ đâu và chi vào đâu là hữu ích  bởi vì nó giúp các nhà quản lý tài chính tìm ra các cách thức  tốt nhất để tạo ra và sử dụng các khoản vốn đó.  Để tính toán nguồn vốn và sử dụng các khoản vốn, chúng ta  áp dụng các quy tắc đơn giản dưới đây:  Nguồn tiền mặt của công ty phát sinh khi: 1 . Công ty giảm tài sản nếu so sánh hai thời kỳ liên tiếp. 2. Công ty tăng trách nhiệm tài chính nếu so sánh hai thời kỳ  liên tiếp. 3. Các chi phí khấu hao được liệt kê trong báo cáo thu nhập  của năm gần nhất. 4. Công ty bán cổ phiếu. 5. Công ty có mức thu nhập ròng từ kỳ trước đó. Sử dụng các khoản vốn diễn ra khi: 1. Công ty tăng tài sản nếu so sánh hai thời kỳ liên tiếp. 2. Công ty thực hiện trả nợ giảm các nghĩa vụ tài chính. 3. Công ty phát sinh thua lỗ trong thời kỳ trước đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản