so, too, either, neither

Chia sẻ: bunrieu

Nghĩa thường dùng của too và so là "cũng" và "quá, rất", khi mang nghĩa là "quá", too và so đc đặt trước tính từ và sau to be. Ex: It's too (so) hot == Trời quá nóng Too và so cũng có thể dùng trong cấu trúc too...to..., so...to... và so...that... với ý nghĩa là "quá ...đến nỗi ko thể, quá...để..."

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản