Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.630
lượt xem
123
download

Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) cung cấp cho bạn mẫu đơn được trình soạn sẵn dành riêng cho nghề luật sư. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Mẫu đơn gồm các thông tin: sơ yếu lý lịch trích ngang, hoàn cảnh gia đình, quá trình hoạt động của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

 Mẫu sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư) sẽ hỗ trợ các bạn hiệu quả trong việc hoàn thiện hồ sơ xin việc dành cho nghề luật sư. Dưới đây là một đoạn trích của tài liệu mời các bạn xem qua: 

Ảnh

 

3x4

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Kèm theo Giấy đềnghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư)
Họ và tên:........................................................... Nam, nữ.........................................................
Tên thường gọi:.........................................................................................................................
Sinh ngày:......./....../............ Nơi sinh:.......................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ Ngày cấp:....../......./.................................
Nơi cấp:.....................................................................................................................................
Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo:...........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................................................
Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:......../........./...................................
Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:......./......./.............. Ngày chính thức:......./......./.......
Bằng cử nhân luật số:..................................... Ngày cấp.........../........../.....................................
Nơi cấp:.......................................................................................................................................
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số:.......................................................
Ngày cấp:........../........../.................... Nơi cấp:...........................................................................
Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do):...........................................................................
Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:................................................................
Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ........./......../................ đến ......./....../...............................
Nơi tập sự:...................................................................................................................................
Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):.....................................................................
Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:...............................................

Ngày cấp:......./......./..............
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Họ tên bố:.................................................................... năm sinh:..........................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
2/ Họ tên mẹ:................................................................... năm sinh:...........................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
3/ Họ tên vợ hoặc chồng:................................................... năm sinh:........................................
Nghề nghiệp:...............................................................................................................................
Nơi làm việc hiện nay:................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:
 
Để thuận lợi hơn trong quá trình tham khảo nội dung tài liệu mời các bạn đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy.

Đồng bộ tài khoản