SoftImage cơ bản P3

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
10
download

SoftImage cơ bản P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thao tác đối tượng Có năm chế độ thao tác cho việc thực hiện các vận hành biến đối như co kéo, xoay hay dịch chuyển đối tượng. Các vận hành cụ thể như Delete, Duplicate, Rounding, Belvelling . . . tùy vào bạn đang hiện diện ở chế độ nào. Để chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ, nhấp lên nút chế độ tùy thích (nằm ở phía phải dưới cùng của vùng nhìn). Các chế độ thao tác OBJ: Chế độ này cho phép bạn co kéo, xoay hay dịch chuyển đối tượng được chọn. TAG: Chế độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SoftImage cơ bản P3

  1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN SOFTIMAGE 3D (PHẦN 3) Thao tác đối tượng Có năm chế độ thao tác cho việc thực hiện các vận hành biến đối như co kéo, xoay hay dịch chuyển đối tượng. Các vận hành cụ thể như Delete, Duplicate, Rounding, Belvelling . . . tùy vào bạn đang hiện diện ở chế độ nào. Để chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ, nhấp lên nút chế độ tùy thích (nằm ở phía phải dưới cùng của vùng nhìn). Các chế độ thao tác OBJ: Chế độ này cho phép bạn co kéo, xoay hay dịch chuyển đối tượng được chọn. TAG: Chế độ TAG cho phép bạn co kéo, xoay hay dịch chuyển các điểm được chọn tag của đối tượng được chọn.
  2. CTR: Chế độ này cho phép bạn co kéo, xoay hay dịch chuyển tạm của đối tượng được chọn.
  3. TXT: Chế độ TXT cho phép thao tác kết cấu hai chiều trên đối tượng. Hướng kết cấu hai chiều (tùy chọn mặc định) có thể được co kéo hay chuyển dịch, chế độ này được mở hay bị tắt từ ô trình đơn TXT-EDIT. POL: Chế độ POL cho phép chọn một hay nhiều polygon (đa giác) của đối tượng lưới đa giác và thực hiện các vận hành trên đó như sao chép, xóa, tạo khối, co kéo, xoay và dịch chuyển.
  4. Công cụ cơ sở dữ liệu Một cơ sở dữ liệu tương tự như một hộp hay một thư mục để đặt tất cả các tập tin cần thiết mô tả những cảnh Softimage 3D của bạn. Cơ sở dữ liệu được chia ra thành nhiều chương có chứa các thông tin về camera, các đối tượng, ánh sáng, cảnh, chất liệu. . . Database Tool được chia thành hai phần:
  5. • Trình quản lý cơ sở dữ liệu ( Database Manager) • Trình trao đổi cơ sở dữ liệu ( Database Exchanghe Manager) Trình quản lý cơ sở dữ liệu Công cụ này cho phép bạn điều khiển qua các vùng cơ sở dữ liệu khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng qua việc sử dụng một loạt các hộp thoại. Trình quản lý cơ sở dữ liệu cho phép thực hiện tất cả các vận hành cơ sở dữ liệu cần thiết bao gồm: • Liên kết các cơ sở dữ liệu và tạo ra các cơ sở dữ liệu mới. • Xem, xóa, di chuyển , sao chép và khóa các tập tin. • Xem thông tin tập tin. Trình trao đổi cơ sở dữ liệu Khi mở hộp thoại trình trao đổi cơ sở dữ liệu Database Exchage Manager, nó hiển thị hai hộp cuốn và cung cấp các công cụ cho phép bạn di chuyển, sao chép , xóa và đặt tên lại cho các tập tin dưới một nhóm hay riêng lẻ.
  6. Trình trao đổi cơ sở dữ liệu này bao gồm giao diện “ Interface”. Module Trong phần này, các phần cơ bản của Softimage 3D sẽ được nêu rõ bằng cách quan sát các chức năng độc lập trong mỗi module. Các module của Softimage 3D cho phép tạo và làm chuyển động thể hình học trong không gian ba chiều. Mỗi module có một chức năng cụ thể, do vậy người sử dụng có thể làm việc qua lại giữa mỗi module một cách đồng thời. Softimage có 5 Module với tên sau MODEL , MOTION , ACTOR , MATTER, TOOLS A. MODEL MODULE Phần này sẽ chỉ ra các dạng thể hình học khác nhau trong không gian ba chiều. Các công cụ này giúp bạn tạo và thao tác các đối tượng rất quan trọng trong việc tìm hiểu những phần cơ bản trong Softimage 3D. Mỗi kiểu đối tượng đều có những đặc tính riêng của nó thích hợp với từng công dụng. Những kết hợp các kiểu đối trượng này có thể cho bạn nhiều khả năng tạo mô hình vô tận. Những kiểu đối tượng/ đường cong. Các đường cong được xác lập bằng một số các điểm điều khiển. Một cách chính xác hơn, chúng chính là tập hợp các đoạn cong được nối lại bằng các điểm đầu, các tiếp điểm để tạo nên một đường cong duy nhất.
  7. Softimage 3D sử dụng năm kiểu đường cong: Linear, Bezier , Cardinal B-Spline, NURBS Các đường cong có thể được mở khi các điểm đầu và điểm cuối nằm khác vị trí (một cung), hoặc đóng lại khi các điểm đầu và điểm cuối nằm cùng một vị trí (một đường tròn). Do các đường cong không phải là các mô hình ba chiều hay các bề mặt hai chiều, chúng không thể nhìn thấy được trong hình ảnh render sau cùng. Chúng có thể nhìn thấy trong chế độ xem Shade khi xoay, phóng to thu nhỏ hay di chuyển, tất cả đều tùy thuộc vào chế độ Shade View Setup hiện hành.  
Đồng bộ tài khoản