SOME COMMON PHRASAL VERBS (MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP)

Chia sẻ: ngobichhien

1. account for: giải thích, kể đến 2. ask for : đòi hỏi 3. break down = fail , collapse : hỏng, suy sụp 4. break out = start suddenly : bùng nổ, bùng phát...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản