SÔNG NGÒI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
169
lượt xem
28
download

SÔNG NGÒI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) một số sông chính của VN. - Trình bày được một số đặc điểm của sông ngòi VN. - Biết được vai trò của sông ngòi đối với đời sống SX. - Hiểu vsf lập được mối quan hệ địa lí đơn giản giữa khí hậu với sông ngòi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SÔNG NGÒI

  1. Bài 4 SÔNG NGÒI I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Ch ư c trên b n (lư c ) m t s sông chính c a VN. - Trình bày ư c m t s c i m c a sông ngòi VN. - Bi t ư c vai trò c a sông ngòi iv i i s ng SX.
  2. - Hi u vsf l p ư c m i quan h a lí ơn gi n gi a khí h u v i sông ngòi. II - DÙNG D Y H C - B n a lý t nhiên VN. - Tranh nh v sông mùa lũ và sông mùa c n (n u có). - Phi u th o lu n nhóm – SGV/86. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : 3 HS tr l i 3 câu h i – SGK/74. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Nư c ta có m ng lư i sông ngòi dày c - HS tr l i. * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân,
  3. c p MT : Mô t và nêu ư c v trí a lí nư c VN - Vài HS ch trên Bư c 1 : HS quan sát H1 SGK, tr B . l i các câu h i: - Nư c ta có nhi u sông hay ít sông so v i các nư c mà em bi t? - K tên và ch trên H1 v trí m t s sông VN. - Nhóm 6 (3’) - mi n B c và mi n Nam có - HS trình bày. nh ng sông l n nào? - Nh n xét v sông ngòi mi n Trung. Bư c 2 : HS lên b ng ch trên B - HS tr l i. a lí TN VN các sông chính: sông H ng, - HS ch trên B sông Thái Bình, sông Mã, sông C , sông a lí TN VN. à R ng, sông Ti n, sông H u, sông ng Nai. G/V ch t ý : M ng lư i sông ngòi - Vài HS c. nư c ta dày c và phân b r ng kh p trên c nư c. 2 – Sông ngòi nư c ta có lư ng nư c thay i theo mùa. Sông có nhi u
  4. phù sa * Ho t ng 2 : Làm vi c theo nhóm Bư c 1 : HS trong nhóm c SGK, quan sát hình 2, hình 3 ho c tranh nh sưu t m r i hoàn thành PBT - SGV / 86. Bư c 2 : i di n các nhóm trình bày k t qu làm vi c –HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. -Màu nư c c a con sông a phương em vào mùa lũ và mùa c n có khác nhau không? T i sao? 3 – Vai trò c a sông ngòi * Ho t ng 3 : Làm vi c c l p - K v vai trò c a sông ngòi? - Ch v trí 2 ng b ng l n và nh ng con sông b i p nên chúng; V trí nhà máy th y i n Hòa Bình, Y-ta-ly và Tr An. - GV k t lu n. --> Bài h c SGK
  5. 4/ C ng c , d n dò : - Sông ngòi nư c ta có c i m gì? - V nhà h c bài và c trư c bài 5/77. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản