Speed Control of DC Manchines

Chia sẻ: Thanh Liem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
44
lượt xem
11
download

Speed Control of DC Manchines

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Speed Control of DC Manchines

  1. r r r F r v e I r r B B Định luật Bio-Savart: Định luật Faraday: r ( r r Fe = I l × B ) r r r ( e = v × B .l ) r r r F I v r e r r B B
  2. Đặc tính cơ 4 phần tư
  3. Đặc tính tải
  4. Thêm Radd nối tiếp cuộn dây phần ứng Example 1: Example 2: Example 3:
  5. Đặc tính cơ của động cơ DC kích từ nối tiếp Example 4: Example 5:
Đồng bộ tài khoản