SQL Advanced part 11

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
9
download

SQL Advanced part 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 6) SQL UNION and UNION ALL Câu lệnh UNION được sử dụng để select (lựa chọn) những thông tin liên quan đến nhau của hai tables, số lượng những câu lệnh JOIN. Tuy nhiên nếu sử dụng câu lện UNION thì tất cả những sự lựa chọn tại các cột cần phải giống nhau về mặt dữ liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 11

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 6) SQL UNION and UNION ALL Câu lệnh UNION được sử dụng để select (lựa chọn) những thông tin liên quan đến nhau của hai tables, số lượng những câu lệnh JOIN. Tuy nhiên nếu sử dụng câu lện UNION thì tất cả những sự lựa chọn tại các cột cần phải giống nhau về mặt dữ liệu. Chú ý : Trong UNION những giá trị giống nhau sẽ là duy nhất (Coi như có câu lệnh DISTINCT ) . Cú pháp : Trích: SQL Statement 1 UNION SQL Statement 2 Create 2 bảng như sau : Employees_Norway: Employees_USA: Cách sử dụng câu lệnh UNION : Liệt kê tất cả những tên nhân viên có trong 2 tables Norway và USA : Trích: SELECT E_Name FROM Employees_Norway UNION SELECT E_Name FROM Employees_USA Bạn chú ý nhé , 2 câu select thì dữ liệu phải tương ứng nhau !
  2. Kết quả : Như ta thấy câu lệnh UNION ở trên đã list ra hết những giá trị trong cột E_Name của 2 bảng và những giá trị giống nhau như 'Svendson Stephen' chỉ còn lại duy nhất Câu lệnh UNION ALL : UNION ALL cú pháp tương tự UNION nhưng có điều nó sẽ list ra toàn bộ giá trị của cả 2 bảng. Cú pháp : Trích: SQL Statement 1 UNION ALL SQL Statement 2 Ví dụ : Trích: SELECT E_Name FROM Employees_Norway UNION ALL SELECT E_Name FROM Employees_USA Kết quả list toàn bộ values (có 8 giá trị): dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản