SQL Advanced part 2

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
13
download

SQL Advanced part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 10) SQL ALTER TABLE Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables. Cú pháp : Trích: ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name) Ta có 1 Table Persons như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 2

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 10) SQL ALTER TABLE Biểu thức ALTER TABLE dùng để thay đổi các giá trị trong tables. Cú pháp : Trích: ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name Lưu ý : Một vài hệ thống database ko cho phép drop trực tiếp các cột trong table. (DROP COLUMN column_name) Ta có 1 Table Persons như sau : Ví dụ : Thêm vào 1 cột trong table Persons : Trích: ALTER TABLE Person ADD City varchar(30) Kết quả : Và drop cột address : Trích: ALTER TABLE Person DROP COLUMN Address
  2. dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản