SQL Advanced part 8

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
9
download

SQL Advanced part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 2) Câu lệnh điều kiện AND & OR AND và OR dùng nối 2 hoặc nhiều điều kiện trong một mệnh đề WHERE. Toán tử AND hiển thị số hàng nếu tất cả điều kiện trong danh sách đều đúng (true). Toán tử OR hiển thị số hàng nếu một vài điều kiện trong danh sách đúng (true).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 8

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 2) Câu lệnh điều kiện AND & OR AND và OR dùng nối 2 hoặc nhiều điều kiện trong một mệnh đề WHERE. Toán tử AND hiển thị số hàng nếu tất cả điều kiện trong danh sách đều đúng (true). Toán tử OR hiển thị số hàng nếu một vài điều kiện trong danh sách đúng (true). Vẫn xài Persons Table: Sử dụng AND để hiển thị những giá trị trong table person với FirstName ="Tove" ,và LastName ="Svendson" Trích: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove' AND LastName='Svendson' Kết quả : Tương tự với toán tử OR ta sẽ dùng hiển thị FirstName và LastName như trên, nhưng đây là câu điều kiện hoặc lên sẽ show ra FirstName="Tove" hoặc LastName ="Svendson" mà trong table Persons có 2 người FirstName là 'Svendson' nên ta sẽ nhận được 2 kết quả : Hoặc ta có thể kết hợp cả 2 toán tử AND và OR để ra được kết quả trên (sử dụng biểu thức sẽ phức tạp hơn) Trích: SELECT * FROM Persons WHERE (FirstName='Tove' OR FirstName='Stephen') AND LastName='Svendson'
  2. Kết quả : dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản