SQL Advanced part 9

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
7
download

SQL Advanced part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 3) Toán tử IN Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột. Soạn Persons table (hoặc cái gì đó tương tự) như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 9

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 3) Toán tử IN Toán tử IN có thể được sử dụng nếu bạn biết chính xác giá trị mà bạn muốn trả về trong ít nhất một cột. Soạn Persons table (hoặc cái gì đó tương tự) như sau : Ví dụ 1 : Câu lệnh sau Select và hiển thị table Persons với LastName = "Hansen" hoặc "Pettersen" : Trích: SELECT * FROM Persons WHERE LastName IN ('Hansen','Pettersen') Kết quả : dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản