SQL Basic

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

SQL Basic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Còn bây giờ với số kiến thức ở trên bạn hãy thử vận dụng nó để thực hành : Tạo 1 bảng như sau (hoặc bất kì cái nào , có thể trong database kiếm được trên site nào đó )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Basic

  1. SQL Tu utorials - Phần I (bài 7) Còn bây giờ với số kiến thức ở trên bạn h thử vận dụng nó để thực hành : y hãy ể h Tạo 1 bả như sau (hoặc bất kì cái nào , có thể tron database kiếm được trên site nào ảng u ng c à đó ) Rồi sử d dụng những câu lệnh ở trên để 'vọc' xem sao : Ví dụ : Trích: SELECT * FROM customers T Trích: SELECT Company T yName, Con ntactName FROM c customers Trích: SELECT * FROM customers T WHERE companyn E name LIKE 'a%' E Trích: SELECT Company T yName, ConntactName FROM c customers WHERE Company E yName > 'g' AND Co ontactName > 'g' e Hết phần 1....... n dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản