SQL Basic part 4

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
8
download

SQL Basic part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SQL Tutorials - Phần I (bài 3) Câu lệnh Where : Cú pháp : Trích: SELECT column FROM table WHERE column operator value Câu lệnh WHERE thường được đi kèm với những toán tử sau đây : Operator Description = Bằng Khác Lớn hơn = Lớn hơn hoặc bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Basic part 4

  1. SQL Tutorials - Phần I (bài 3) Câu lệnh Where : Cú pháp : Trích: SELECT column FROM table WHERE column operator value Câu lệnh WHERE thường được đi kèm với những toán tử sau đây : Operator Description = Bằng Khác > Lớn hơn < Nhỏ hơn >= Lớn hơn hoặc bằng
  2. Sử dụng dấu trích dẫn (Quotes) Dấu Quotes (') được sử dụng để xác định 1 giá trị . Và chỉ được sử dụng với giá trị là text còn với giá trị là số (Numeric) thì ko được sử dụng. Ví dụ : Đối với giá trị text : Trích: Đây là câu lệnh này là đúng : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName='Tove' Còn đây là câu lệnh này sai : SELECT * FROM Persons WHERE FirstName=Tove Đối với giá trị Numeric : Trích: Câu lệnh này là đúng : SELECT * FROM Persons WHERE Year>1965 Còn câu lệnh này sai : SELECT * FROM Persons WHERE Year>'1965' Câu lệnh điều kiện LIKE : Lệnh LIKE dùng để tìm trong dữ liệu với những điều kiện xác định. Cú pháp : Trích: SELECT column FROM table WHERE column LIKE pattern Kí hiệu "%" được dùng để định nghĩa một ranh giới ví dụ như đằng trước hoặc sau một giá trị nào đó. Cách sử dụng câu lệnh LIKE :
  3. Muốn tìm trong cột FirstName những giá trị bắt đầu bằng chữ "O" và đằng sau là gì không cần biết: Trích: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE 'O%' Tìm trong cột FirstName những giá trị mà chữ cuối cùng là "a" và trước nó là gì không cần biết. Trích: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%a' Tìm trong cột FirstName những giá trị mà trong đó có chứa từ 'la' Trích: SELECT * FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%la%' Bạn hãy thử query những câu lệnh này trên Query Analyzer sẽ thấy rõ tác dụng của nó ! dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản