SQL Pro Tutorial phần 2

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
4
download

SQL Pro Tutorial phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến trúc của một hệ DBMS có thể chia ra làm 3 cấp độ: --- External level : Cấp độ bên ngoài --- Conceptual level : Cấp độ khái niệm --- Internal level : Cấp độ bên trong

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Pro Tutorial phần 2

  1. SQL Tu utorials - Phần II (bài 2) i Hôm nay Necro sẽ giới thiệu 2 phần tiếp theo. Nói v kiến trúc và những t y về thành phần chức năn của một hệ quản trị cơ sở dữ li ng ị iệu: ~~~~ ~~o0o~~~~ ~~ Kiến trú của một hệ DBMS úc t S Kiến trú của một hệ DBMS c thể chia r làm 3 cấp độ: úc h có ra p --- Exter level : Cấp độ bên ngoài rnal C n --- Concceptual leve : Cấp độ k niệm el khái --- Intern level : Cấp độ bên trong nal C Externa level al Trong ki trúc của một hệ DB iến a BMS thì đây là cấp độ cao nhất, v cũng là g nhất với y và gần i người sử dụng. Nó cũng còn đ ử được gọi là "user view" (Chử view ở đây khô phải là cái ". w ông view tro SQL vie nhé) ong ew Chữ view ở đây chỉ mô tả 1 ph có thực của một D Bởi vì m người d w ỉ hần c DB. mỗi dùng thì khôông quan tâm đến toàn bộ cấu trúc của DB, ch là một ph liên qua đến nhữn phần ngư m b hỉ hần an ng ười dùng nhìn thấy đượ ợc. Ví dụ ch dễ hiểu ở đây là end user và ap ho d pplication pr rogrammer thì đương n r nhiên là sẽ có 2 màn hình khác nhau rồi. Có th là có thêm những cô cụ dành cho Admin hoặc là c u hể m ông h n, có luôn 1 g diện kh Đại khá nó là như vậy. giao hác. ái ư Applicat tion program mmer thì dù ngôn n thế hệ th ba (third ùng ngữ hứ d-generation language) như n ) COBOL hay là C, hoặc họ cũn có thể dù ngôn ng thế hệ th tư dành r L h ng ùng gữ hứ riêng cho DBMS n là Visu FoxPro h là MS.A như ual hay Access. *** Vì NNecro cũng chưa học q mấy cái language n nên cũn chả hiểu nó phân th qua i này ng heo thế hệ là như thế nà Lúc đi h thầy có giảng sơ w nhưng mơ hồ quá vớ lại cũng w à ào. học wa ơ ới wên rồi nên a bít dzô mô tả thêm c mọi ngư hiểu cái cụm từ (X ai m cho ười i X-generation language) là n ) gì nhé. Về phía end user th dùng ngôn ngữ truy vấn (query language) đ truy cập data từ DB hì để B Một ngô ngữ truy vấn thì đượ tạo thành từ sự kết h của ba ngôn ngữ p thuộc h ôn ợc h hợp phụ hay là cấp dư (subord ưới. dinate langu uages): --- Data Definition Language ( (DDL): Cái này dùng đ xây dựng kiến trúc bên trong D i để g DB như có ttable, rồi tro table có column ... ong ó . --- Data Manipulati Language (DML): Xử lý data. Như upda hay chèn các mẫu ti ion ate n in vào tablees. --- Data Control La anguage (DC Cái nà sẽ lo về s CL): ày security đây y
  2. DDL thì ngay cái tê cũa nó cũ nói lên tính năng đ ì ên ũng n định nghĩa và trình bày những đố y ối tượng có trong DB. Trong khi DML đó th xử lý hoạ động của chúng. Còn về phần D ó . hì ạt n DCL thì được dùng để đi khiển nh c iều hững user n được tác động đến những đối tượng nào nào trong DB B. tual level Concept Đây là c độ giữa External le & Inter level. N miêu tả t cấp evel rnal Nó toàn bộ về D và được DB c dùng bở DBA (DB administra ởi B ator). Nói lê coi nhữn data nào được lưu v mối quan hệ ên ng và n giữa chú ra sao úng Internal level l Mức độ này thì liên quan đến v lưu trữ vật lý của data, và là mức độ thấ nhất của mô n việc ữ ấp hình kiến trúc. ====== ====== Necro đư ra ví dụ cho anh em hiểu thêm về cái mô hình kiến tr này: ưa m m rúc Externaal cout
  3. The database manager The file manager The disk manager Database manager là thành phần software trọng tâm của hệ DBMS. Nó chịu trách nhiệm chuyển đổi những câu truy vấn từ phía người dùng thành những lệnh gọi hệ thống xử lý thích hợp. Nó duy trì tính nhất quán và tính toàn vẹn cho DB, và áp đặt bảo mật dữ liệu. Một phần của tính năng này là backup và recovery hệ thống. File manager thì giải quyết toàn bộ những yêu cầu từ người dùng đến data. Những mẫu tin nào được yêu cầu xử lý thì disk manager sẽ khóa lại, và truyền nội dung đến cho database manager. File manager còn chịu trách nhiệm quản lý cấu trúc và dung lượng lưu trữu của DB. Disk manager thực hiện toàn bộ việc đưa dữ liệu vào và xuất dữ liệu ra một ở mức vật lý. Nó tương tác với file manager và thực hiện việc đọc hay ghi khi có những yêu cầu từ file manager. Nó nhìn thấy được toàn bộ dữ liệu dưới dạng dữ liệu thô (raw data). Những thao tác được thực hiện bởi disk manager là: Retrieves blocks of data Replaces blocks of data Removes blocks of data ==== Vòng đời phát triển database theo 6 bước sau: Database development life cycle Preliminary Planning Feasibility Study Requirements Definition Conceptual Design Implementation Database Evaluation and Maintenance Necromancer(VNISS)  
Đồng bộ tài khoản