Sử 10-BÀI 30:CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘCĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

Chia sẻ: quachphuc

Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu người). (di dân từ châu Âu sang châu Mĩ , dồn người In-đi-an về phía Tây, đưa nô lệ da đen từ châu Phi sang khai phá đồn điền).

Nội dung Text: Sử 10-BÀI 30:CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘCĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

Sử 10-BÀI 30:CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA
CÁC THUỘCĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
Sử 10-BÀI 30:CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC

Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

- Nửa đầu thế kỷ XVIII, 13 thuộc địa Anh được ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu
người). (di dân từ châu Âu sang châu Mĩ , dồn người In-đi-an về phía Tây, đưa nô lệ da đen
từ châu Phi sang khai phá đồn điền)
- Giữa thế kỷ XVIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở đây phát triển.

+ Miền Bắc: Công trường thủ công phát triển nhiều ngành nghề như: rượu, thủy tinh,
luyện kim, đóng tàu, dệt... (các mỏ kim loại quý tập trung chỷ yếu ở miền Bắc, Cảng Bô-xtơn
sầm uất...)

+ Miền Nam: kinh tế đồn điền phát triển. sản xuất hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu: ngô,
bông, mía, thuốc lá... (đất đai phì nhiêu; sử dụng rộng rãi, bóc lột tàn bạo nô lệ da đen).

- Sự phát triển kinh tế công, nông nghiệp thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp, giao
thông, thông tin, thống nhất thị trường, ngôn ngữ.( yêu cầu bức thiết của 13 thuộc địa là được
tự do phát triển sản xuất, buôn bán, mở mang kinh tế về phía Tây, nhưng bị chính quyền Anh
quốc ra sức kìm hãm.)

- Sự kìm hãm của chính phủ Anh làm cho mâu thuẫn ở 13 thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến
việc bùng nổ chiến tranh.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công tàu chở chè(trà) của Anh và ném các thùng chè xuống biển
để phản đối chế độ thuế của thực dân Anh(12-1773) .- Sau sự kiện Bô-xtơn, nguy cơ cuộc chiến đến gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu
tập (9 - 1774), yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp.
- Tháng 4-1775 chiến tranh bùng nổ

- Tháng 5 - 1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:

+ Quyết định xây dựng quân đội lục địa

+ Cử Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội

+ Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4 - 7 - 1776), tuyên bố 13 thuộc địa thoát ly khỏi
chính quốc ,thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.

- Ngày 17 - 10 - 1777 chiến thắng Xa-ra-tô-ga, tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

- Năm 1781 trận I-oóc-tao giáng đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.
The Battle of Saratoga 1777
General Washington at Yorktown
Lược đồ chiến
tranh giành độc lập
của 13 thuộc địa Anh
Ở Bắc Mỹ
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

- Theo hòa ước Véc-xai (9 - 1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

- Năm 1787 thông qua Hiến pháp,Mỹ là một Cộng hoà liên bang được tổ chức theo “tam
quyền phân lập”, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng thống đầu tiên.
Gióc- giơ Oa –sinh- tơn (1732-1799) là một chủ nô giàu,có tài quân sự và tổ chức,được cử
làm tổng chỉ huy nghĩa quân.Tháng 4-1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các nước
thuộc Bắc Mĩ.Nghĩa quân do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.Ngày 4-7-1776,tuyên ngôn độc
lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. ), là
Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Ý nghĩa:

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho kinh
tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.

+ Là cuộc cách mạng tư sản ,góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu,
phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX
Năm 1789, George Washington tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ .
(Ảnh: Getty Images)

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản