Sự biến tính của protein

Chia sẻ: heoxinhkute5

Khái niệm sự biến tính Dưới tác dụng của các tác nhân vật lý như tia cực tím, sóng siêu âm, khuấy cơ học... hay tác nhân hóa học như axit, kiềm mạnh, muối kim loại nặng,... các cấu trúc bậc hai, ba và bậc bốn của protein bị biến đổi nhưng không phá vỡ cấu trúc bậc một của nó, kèm theo đó là sự thay đổi các tính chất của protein so với ban đầu.

Nội dung Text: Sự biến tính của protein

Sự biến tính của
protein


Khái niệm sự biến tính
Dưới tác dụng của các tác nhân vật
lý như tia cực tím, sóng siêu âm,
khuấy cơ học... hay tác nhân hóa
học như axit, kiềm mạnh, muối kim
loại nặng,... các cấu trúc bậc hai, ba
và bậc bốn của protein bị biến đổi
nhưng không phá vỡ cấu trúc bậc
một của nó, kèm theo đó là sự thay
đổi các tính chất của protein so với
ban đầu. Đó là hiện tượng biến tính
protein. Sau khi bị biến tính,
protein thường thu được các tính
chất sau:
 Độ hòa tan giảm do làm lộ các
nhóm kỵ nước vốn đã chui vào
bến trong phân tử protein
 Khả năng giữ nước giảm
 Mất hoạt tính sinh học ban đầu
 Tăng độ nhạy đối với sự tấn
công của enzim proteaza do làm
xuất hiện các liên kết peptit ứng
với trung tâm hoạt động của
proteaza
 Tăng độ nhớt nội tại
 Mất khả năng kết tinh
Tính kỵ nước của protein
 Do các gốc kỵ nước của các
axitamin(aa) trong chuỗi
polipectit của protein huớng ra
ngoài các gốc này liên kết với
nhau tạo liên kết kỵ nước.
 độ kỵ nước có thể giải thích như
sau: do các gốc aa có chứa các
gốc R- không phân cực nên nó
không có khả năng tác dụng với
nước.
VD: chúng ta có các aa trong nhóm
7aa không phân cực :glysin, alanin,
valin, pronin, methionin, lơxin,
isoloxin chúng không tác dụng với
nước.
Tính kỵ nước sẽ ảnh hưởng rất
nhiều đến tính tan của protein. VD:
có 7aa liên kết peptit với nhau,
trong đó có 3aa không phân cực( kỵ
nước ) nếu như các aa này cùng
nằm ở 1 đầu thì tính tan sẽ giảm so
với khi các aa này đứng sen kẽ
nhau trong liên kết đó
Tính chất của dung dịch keo
Khi hoà tan protein thành dung
dịch keo thì nó không đi qua màng
bán thấm.
Hai yếu tố đảm bảo độ bền của
dung dịch keo:
 Sự tích điện cùng dấu của các
protein.
 Lớp vỏ hidrat bao quanh phân tử
protein.
Có 2 dạng kết tủa: kết tủa thuận
nghịch va không thuận nghịch:
 Kết tủa thuận nghịch: sau khi
chúng ta loại bỏ các yếu tố gây
kết tủa thì protein vẫn có thể trở
lại trạng thái dung dịch keo bền
như ban đầu.
 Kết tủa không thuận
nghịch: là sau khi chúng ta loại
bỏ các yếu tố gây kết tủa thì
protein không trở về trạng thái
dung dịch keo bền vững như
trước nữa.
Tính chất điện ly lưỡng tính
Acid amin có tính chất lưỡng tính
vì trong aa có chứa cả gốc axit(coo-
) và gốc bazo(NH2-) suy ra protein
cung có tính chất lưỡng tính.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản