Sự can thiệp của nhà nước tư bản lên báo chí - Chương 4

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
95
lượt xem
29
download

Sự can thiệp của nhà nước tư bản lên báo chí - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới, đặc biệt là báo chí phương Tây đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng về mọi mặt: từ các nhật báo, tuần báo, tạp chí...tên tuổi trên thế giới đến các hãng thông tấn “gạo cội” vì lý do công chúng của báo chí ngày càng giảm sút do sự mất lòng tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự can thiệp của nhà nước tư bản lên báo chí - Chương 4

  1. CHƯƠNG IV: H QU C A S CAN THI P C A NHÀ NƯ C TBCN I V I BÁO CHÍ Các phương ti n thông tin i chúng trên th gi i, c bi t là báo chí phương Tây ang lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng v m i m t: t các nh t báo, tu n báo, t p chí...tên tu i trên th gi i n các hãng thông t n “g o c i” vì lý do công chúng c a báo chí ngày càng gi m sút do s m t lòng tin. 1. Báo chí TBCN s t gi m áng k Trư c h t ph i k n hi n tư ng gi m sút áng k s lư ng phát hành. Theo th ng kê c a AP năm 2005: - Nh t báo M International Herald Tribune năm qua gi m 4,16% - T Financial Times c a Anh gi m 6,6% - c, trong vòng năm năm qua, s lư ng phát hành gi m 7,7% - an M ch gi m 9,5% - Áo gi m 9,9% - B gi m 6% - Nhi u tên báo ang bi n m t d n, ví như t Magyar Hirlap Hunggari v a óng c a ngày 5/11/2004, hay t ''''Far Eastern Ecconomic Review'''' H ng Kông cũng ình b n t ngày 4/11. Pháp, nguy t san Nova Magazine cũng ã ng ng ho t ng t ngày 7/12/2004...
  2. Trong kho ng nh ng năm 2000 n 2004, hơn hai ngàn ch làm vi c c a báo vi t ã ''''xóa s '''', t c là kho ng 4% t ng s nhân công. Không nh ng th , các hãng thông t n l n cung c p thông tin cho các báo cũng kh n n. Ch ng h n như hãng Reuters v a thông báo sa th i 4500 nhân viên. Nhi u ngư i ang t h i li u có ph i báo vi t s ½ ch còn là m t phương ti n thông tin i chúng c a k nguyên công nghi p ang b di t vong hay không? Nguyên nhân c a hi n tư ng này có nhi u, song ph i k trư c h t n s công phá c a các nh t báo mi n phí, kèm theo qu ng cáo, thông báo... Th m chí, nhi u báo còn lôi kéo c gi vào cu c c nh tranh b ng nhi u hình nh ''h p d n''. Ch ng h n như Ý, Tây Ban Nha, Hy L p, Th Nhĩ Kỳ, m i ngày ch c n tr thêm m t chút xíu là c gi có th nh n thêm ĩa CD, DVD, băng ho t hình, sách, b n ,t i n bách khoa, th m chí c b sưu t p tem hay ti n c , ho c các b c c chén, b c ... M t nguyên nhân khác n a là s phát tri n bùng n c a Internet. Ch riêng trong quý I năm 2004, hơn 4,7 tri u trang Web ã ư c l p ra. Hi n trên th gi i có t i 70 tri u trang Web và có 700 tri u ngư i ang s d ng Internet. Trong các nư c phát tri n, nhi u ngư i b rơi báo chí, th m chí c TiVi say sưa v i màn hình vi tính. Ch ph i chi t 10 n 30 euro m i tháng, ngư i ta ã có th s d ng m ng Internet nhanh. Pháp, hơn 5,5 tri u gia ình ang s d ng báo i n t v i lo i tin t c, nh, âm nh c, các chương trình c a truy n hình hay phát thanh, xem phim hay trò chơi video, v i dung lư ng r t cao. Hi n trên th gi i 79% các báo cáo ã ư c phát lên m ng. Th m chí còn ph i k n m t nguy cơ m i n a là i n tho i di d ng ( TD ) ''''toàn năng'''', v i công c này, ngư i ta có th bi t t t c m i th di n ra trên th gi i vào b t c lúc nào. n , t Times of India m i
  3. ngày phát cho m ng TD 30 tri u thông tin dư i d ng tin v n (SMS - Short Message Service), r t nhanh, v n t t và không t chút nào. Nh t B n, Hàn Qu c, s ngư i s d ng thông tin qua TD ngày càng tăng,. H có th nh n các bu i phát c a ài phát thanh, ho c các kênh TiVi liên t c. 2. c gi m t lòng tin Có m t nguyên nhân cơ b n d n n vi c gi m sút s lư ng c gi c a báo chí là là s m t lòng tin. Càng ngày các báo có tên tu i càng thu c v tay các t p oàn công nghi p ang ki m soát kinh t và thông ng v i quy n l c chính tr , và c cách nhìn nh n thi u khách quan, d i trá, b gi t dây ... ngày càng tăng. Ch ng h n như v nhà báo M Jayson Blair do ưa tin xuyên t c ã gây cho t New York Times m t thi t h i tai ti ng, d n n vi c hai giám c tòa so n ph i t ch c. Ch vài tháng sau ó, m t v "xì-căng- an" còn n i hơn: ó là vi c phóng viên n i ti ng Jack Kelley - ngôi sao qu c t ã "cày x i" c hành tinh, ngư i ã t ng ph ng v n 36 nguyên th qu c gia và ưa tin v hàng ch c cu c chi n, v i c trăm bài báo gi t gân - ngày 10/3/2000 ã vi t m t phóng s v m t ph n Cuba tr n ch y và ch t u i thê th m v nh Floride. V vi c ã b nhà báo Blake Morrisson c a t USA Today phanh phui vì ông này ã g p ngư i ph n ó, và xác minh s th t là ngư i ph n ó còn s ng và không h ch y tr n. ây b coi là m t trong nh ng v tai ti ng l n nh t c a ngành báo chí M . G n ây nh t, gi a chi n d ch b u c T ng th ng M , m t cu c ch n ng v o c ã làm rung chuy n gi i báo chí M . Dan Rather, ngôi sao c a truy n hình CBS và chương trình y uy tín "Sixty Minutes" th a nh n ã phát i mà không xác minh nh ng tài li u gi ch ng t r ng T ng th ng
  4. Bush ã ư c hư ng m i ng h kh i ph i tham chi n Vi t Nam. Dan Rather ã tuyên b xin thôi vi c. T hơn n a, nhi u phương ti n thông tin i chúng có tên tu i còn b bi n thành nh ng cơ quan tuyên truy n nh ng tin t c d i trá c a Nhà Tr ng v Ir c, c bi t là kênh Fox News, ho c Washington Post, New York Times còn tham gia vào các chi n d ch "nh i s "... T t c nh ng v vi c trên cũng như liên minh ngày càng ch t ch v i quy n l c kinh t và chính tr ã gây nên s m t lòng tin nghiêm tr ng c a báo chí phương Tây, ng th i cho th y s suy gi m dân ch áng lo ng i. Ngư i ta có th h i ph i chăng khái ni m báo chí t do phương Tây ang bi n m t. => Và còn r t nhi u h qu khác n a khi n công chúng ph i t ra 1 câu h i: Ph i chăng ã n ngày “t n th ” c a báo chí phương Tây? (Câu h i này trích t Vietnamnet ngày 14/1/2005)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản