Sử dụng các công thức Excel cho bảng của Word 2010

Chia sẻ: kemoc6

Sử dụng các công thức Excel cho bảng của Word 2010 Nhiều người có thể tạo và sử dụng bảng trong Microsoft Word 2010 nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý dữ liệu trong bảng của Word một cách hữu hiệu như khi đang làm việc với bảng tính của Excel. Dưới đây là những bước hướng dẫn để bạn có thể thực hiện điều đó một cách thuần thục. Chúng ta bắt đầu với một tập tin trắng trong Word, sau đó nhấn vào thẻ Inserttrên menu ribbon chính rồi nhấn vào biểu tượng Table...

Nội dung Text: Sử dụng các công thức Excel cho bảng của Word 2010

Sử dụng các công thức Excel cho bảng của
Word 2010

Nhiều người có thể tạo và sử dụng bảng trong Microsoft Word 2010 nhưng không phải
ai cũng biết cách xử lý dữ liệu trong bảng của Word một cách hữu hiệu như khi đang
làm việc với bảng tính của Excel. Dưới đây là những bước hướng dẫn để bạn có thể
thực hiện điều đó một cách thuần thục.

Chúng ta bắt đầu với một tập tin trắng trong Word, sau đó nhấn vào thẻ Inserttrên
menu ribbon chính rồi nhấn vào biểu tượng Table:
Để minh hoạ chúng ta tạo một bảng 2x3:
Tiếp theo, co hẹp độ rộng của các ô lại và thêm giá trị cho 4 ô trên cùng:
Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để chúng ta làm việc với Word như trong Excel. Để dấu
nháy chuột vào một ô trống rồi nhấn thẻ Layout:
Nhấn vào biểu tượng Formula ở bên phải của thanh ribbon:
Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện như sau:
Ô trên cùng là công thức mà bạn muốn s ử dụng, ô ở giữa là định dạng cho số và ô
dưới cho phép bạn chọn lựa các hàm được liệt kê sẵn. Hàm mặc định =SUM(ABOVE)
sẽ tính tổng tất cả các ô ở phía trên ô hiện thời. Chú ý rằng dấu "=" phải được thêm vào
để công thức có thể làm việc. Các công thức bị giới hạn bởi việc lựa chọn dữ liệu
LEFT, RIGHT, ABOVE và BELOW nên Word chỉ tính toán với tất cả các ô theo hướng
được chỉ định.Nhấn Enter bạn sẽ nhận được kết quả:
Hàm SUM đã cộng hai số ở trên và đặt kế t quả phép tính vào ô hiện thời. Để biết chức
năng của các hàm khác, đặt dấu nháy vào ô bên cạnh và mở Formula lần nữa. Lần này
bạn chọn menu Paste function:
Kéo xuống phía dưới và nhấn vào hàm COUNT để được:
Bạn phải xoá bớt hàm mặc định của Word như sau:
Bây giờ nhấn OK để chèn hàm vào bảng. Hàm COUTNT đã đếm được có tất cả 2 ô
chứa số ở phía trên nó:
Microsoft đã liệt kê một danh sách đầy đủ tất cả các hàm Excel có thể làm việc với
bảng trong Word ở địa chỉ Use a formula in a Word table. Các bạn có thể tự mình
khám phá thêm.

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng menu Number format:
… để định đạng kết quả cho bởi các hàm, chẳng hạn như thêm đơn vị tiền tệ cho số:
Bảng trong Microsoft Word 2010 không được trang bị nhiều công cụ mạnh mẽ như
Excel nhưng nếu bạn đang làm việc với Word và chỉ cần một số phép tính toán đơn
giản thì với các thao tác trên, Word đã có thể đáp ứng yêu cầu của bạn một cách hiệu
quả.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản