Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

Chia sẻ: bdbp-dna

Phần nặng nhất trong một bộ phần mềm văn phòng bao giờ cũng là trình xử lý văn bản. Mặc dù mỗi phiên bản mới ra đời, nhà phat́ triển laị thêm vào những tính năng mới với lời quảng cáo là để tăng thêm sức mạnh cho sản phẩm. Nhưng chúng ta, nhưñ g người sử dụng maý tiń h, vẫn cứ đánh giá cao những gì cơ bản nhất của một ứng dụng xử lý văn bản, đó là định daṇ g văn ban̉ , tuỳ biến các trình đơn, thanh công cụ, và macro....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản