Sử dụng các thuốc chống viêm không Steroid (Kỳ 2) TS. Đoàn Văn Đệ (Bệnh học

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
20
download

Sử dụng các thuốc chống viêm không Steroid (Kỳ 2) TS. Đoàn Văn Đệ (Bệnh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2.2. Phân loại theo cấu trúc hoá học: 2.2.1. Dẫn chất axit carboxylic: 2.2.1.1. Salicylic axit và esters: aspirin, diflunisal. 2.2.1.2. Axit acetic: Diclofenac Tolmetil Aceclofenac Fentiazac Edotolac Fenbuen Indomethacin Nabumeton Sulindac Acemethacin Ketorolac 2.2.1.3. Axit Propionic: Flubiprofen Naproxen Ketoprofen Fenoprofen Oxaprorin Indoprofen Suproxen Pirproxen Tiaprofenic acid Loxoproxen Ibuprofen Pranoprofen 2.2.1.4. Axit Fenamic: Flufenamic Mefenamic 2.2. Dẫn xuất nhóm axit enolic: 2.2.1. Dẫn xuất axit carboxylic: Pyrazolone: oxyphenylbutazone, phenylbutazone, azapropazone, feprazone. 2.2.2. Dẫn xuất của axit enolic: Oxicam: piroxicam, tenoxicam, meloxicam, droxicam, lornoxicam. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng các thuốc chống viêm không Steroid (Kỳ 2) TS. Đoàn Văn Đệ (Bệnh học

  1. Sử dụng các thuốc chống viêm không Steroid (Kỳ 2) TS. Đoàn Văn Đệ (Bệnh học nội khoa HVQY) 2.2. Phân loại theo cấu trúc hoá học: 2.2.1. Dẫn chất axit carboxylic: 2.2.1.1. Salicylic axit và esters: aspirin, diflunisal. 2.2.1.2. Axit acetic: Diclofenac Tolmetil Aceclofenac Fentiazac Edotolac Fenbuen Indomethacin
  2. Nabumeton Sulindac Acemethacin Ketorolac 2.2.1.3. Axit Propionic: Flubiprofen Naproxen Ketoprofen Fenoprofen Oxaprorin Indoprofen Suproxen Pirproxen Tiaprofenic acid Loxoproxen
  3. Ibuprofen Pranoprofen 2.2.1.4. Axit Fenamic: Flufenamic Mefenamic 2.2. Dẫn xuất nhóm axit enolic: 2.2.1. Dẫn xuất axit carboxylic: Pyrazolone: oxyphenylbutazone, phenylbutazone, azapropazone, feprazone. 2.2.2. Dẫn xuất của axit enolic: Oxicam: piroxicam, tenoxicam, meloxicam, droxicam, lornoxicam. 2.2.3. Nhóm không acid: Tiaramide, proquazone, bufexamac, epirizone, tinoridin. 2.3. Phân loại theo cơ chế tác dụng: chia 2 nhóm. - Nhóm thuốc chống viêm kinh điển. - Nhóm thuốc ức chế chọn lọc COX2. 3. Cơ chế tác dụng của các thuốc chống viêm không steroid. 3.1. Cơ chế tác dụng chung của các thuốc chống viêm:
  4. Cơ chế tác dụng của các thuốc chống viêm không steroid là cơ chế tổng hợp có nhiều yếu tố tham gia. Từng thuốc khác nhau, các mức độ tham gia của các yếu tố có khác nhau, thể hiện bằng hiệu quả điều trị cũng khác nhau. Tóm tắt cơ chế tác dụng chung của các thuốc như sau: - Làm giảm tính thấm mao mạch dẫn đến giảm hiện tượng phù nề xung huyết tại tổ chức viêm. - Làm ổn định màng lysosom dẫn đến giảm sự giải phóng các men thủy phân từ lysosom, do đó hạn chế tổn thương tế bào và tổ chức. - ức chế sự tạo thành các liên kết giầu năng lượng: vì phản ứng viêm cần đến sự cung cấp năng lượng từ quá trình oxyphosphoryl hoá, thuốc có tác dụng ức chế tạo liên kết giầu năng lượng dẫn đến sự ức chế một phần các phản ứng viêm. - ức chế sự tổng hợp, ức chế giải phóng, ức chế hoạt hoá chất trung gian hoá học (các mediator): kinin, bradikinin, prostaglandin và các cytokin). Các chất này được tổng hợp, giải phóng, và hoạt hoá bởi các tác nhân gây viêm khi ức chế quá trình trên dẫn đến việc giảm các triệu chứng của viêm. - Thay đổi cơ chất của viêm: thuốc làm thay đổi cấu trúc phân tử của các thành phần tổ
  5. chức làm ngăn cản sự tham gia của chúng vào phản ứng viêm. - Tác dụng lên các tế bào sợi non làm giảm sự tổng hợp các sợi collagen do đó hạn chế sự xơ hoá sau viêm.
Đồng bộ tài khoản