Sử dụng đồ dùng trong dạy học mỹ thuật

Chia sẻ: 8-6-3-9-1-2-5

Dạy Mĩ thuật trong trường trung học cơ sở không phải là đào tạo HS trở thành hoạ sĩ mà là giúp các em biết cách cảm nhận cái đẹp của cuộc sống, của những tác phẩm nghệ thuật và biết cách tự tạo ra cái đẹp cho bản thân mình, cho cuộc sống.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản