Sử dụng đồng thời IP tĩnh và IP động trên Windows XP

Chia sẻ: Lac Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
182
lượt xem
76
download

Sử dụng đồng thời IP tĩnh và IP động trên Windows XP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên Windows thông thường bạn chỉ sử dụng được hoặc IP tĩnh hoặc IP động. Cách sau đây cho phép máy tính của bạn sử dụng cả 2 loại IP trên (trên cùng một card mạng). Có thể áp dụng việc cấu hình này cho trường hợp mạng ở cơ quan cấu hình IP tĩnh, mạng ở nhà cấu hình IP động. Việc cấu hình này thực hiện thông qua hai bước: - Cấu hình IP sử dụng DHCP. - Thêm địa chỉ IP tĩnh vào card mạng đã cấu hình DHCP. 1. Cấu hình IP sử dụng DHCP Chuột...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng đồng thời IP tĩnh và IP động trên Windows XP

  1. Sử dụng đồng thời IP tĩnh và IP động trên Windows XP Trên Windows thông thường bạn chỉ sử dụng được hoặc IP tĩnh hoặc IP động. Cách sau đây cho phép máy tính của bạn sử dụng cả 2 loại IP trên (trên cùng một card mạng). Có thể áp dụng việc cấu hình này cho trường hợp mạng ở cơ quan cấu hình IP tĩnh, mạng ở nhà cấu hình IP động. Việc cấu hình này thực hiện thông qua hai bước: - Cấu hình IP sử dụng DHCP. - Thêm địa chỉ IP tĩnh vào card mạng đã cấu hình DHCP. 1. Cấu hình IP sử dụng DHCP Chuột phải vào biểu tượng My Network Places trên Desktop. Trên menu chuột phải chọn Properties. Hình 1: My Network Places Xuất hiện hộp thoại Network Connections.
  2. Hinh 2: Network Connections Trong Hình 2, chuột phải vào kết nối mạng cần cấu hình IP DHCP, trên menu chuột phải, click Properties.
  3. Hình 3: Local Area Connection Properties Trong Hình 3, chọn tab General, sau đó lựa chọn Internet Protocol (TCP/IP) và click vào nút Properties.
  4. Hình 4: Internet Protocol (TCP/IP) Properties Trong Hình 4, lựa chọn Obtain an IP address automatically, sau đó nhắp nút OK để kết thúc việc cấu hình địa chỉ IP động. Sau bước này, kiểm tra địa chỉ IP của card mạng đó bằng lệnh ipconfig /all. Nhắp Start->Run. Trên hộp thoại Run, ô Open, gõ lệnh cmd (Xem Hình 5). Hình 5: Hộp thoại Run - cmd Sau khi gõ lệnh cmd, xuất hiện cửa sổ lệnh của Windows.
  5. Hình 6: Cửa sổ lệnh của Windows Trên cửa sổ gõ lệnh của Windows, gõ lệnh ipconfig với tham số /all. Cú pháp lệnh như sau: ipconfig /all Trong Hình 6, có thể nhận thấy card mạng (máy tính) được gán địa chỉ IP động là 192.168.1.101/ 255.255.255.0 2. Thêm IP tĩnh vào card mạng đã cấu hình DHCP Sau khi cấu hình địa chỉ IP động, trên hộp thoại Run, gõ lệnh regedit. Hình 7: Hộp thoại Run - regedit Sau khi gõ lệnh regedit, xuất hiện chương trình quản lý registry của Windows.
  6. Hình 8: Registry Editor Trên cửa sổ của Registry Editor trong Hình 8, mở theo đường dẫn sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters\Interface Trong đường dẫn này là các card mạng trên máy tính. Lựa chọn loại card dự định thêm địa chỉ IP tĩnh. Khi đó bên cửa sổ bên phải là các tham số liên quan đến card mạng nói trên. Cần thay đổi giá trị của 2 tham số: IP Address và SubnetMask. Nhắp đúp vào dòng IP Address (Hình 8). Hình 9: IP Address Value
  7. Trong Hình 9, gõ thêm địa chỉ IP (tĩnh) phía bên dưới dòng 0.0.0.0 (0.0.0.0 – DHCP), ví dụ gõ địa chỉ: 192.168.1.50 (chú ý không gõ khoảng trắng), sau đó nhắp nút OK để xác nhận. Tương tự nhắp đúp vào dòng SubnetMask trong Hình 8. Hình 10: SubnetMark Value Trong Hình 10, gõ SubnetMask bên dưới dòng 0.0.0.0, ví dụ gõ 255.255.255.0. Sau khi thay đổi 2 giá trị nói trên, thoát khỏi Registry Editor và khởi động lại Windows để xác nhận việc thay đổi IP nói trên. Sau khi khởi động lại Windows, khi sử dụng lệnh ipconfig /all, sẽ có 2 địa chỉ IP được xác lập với 1 card mạng, 1 địa chỉ IP tĩnh, một địa chỉ IP động (xem Hình 11).
  8. Hình 11: Địa chỉ IP sau khi cấu hình Sau khi thêm địa chỉ IP tĩnh. Khi máy tính kết nối vào mạng, nó sẽ đợi trên mạng nếu có 1 DHCP server cung cấp IP thì nó sẽ nhận IP do DHCP server đó cung cấp. Trong trường hợp không có DHCP server nào, Windows sẽ chuyển sang sử dụng IP tĩnh như đã thêm vào.
Đồng bộ tài khoản