Sử dụng dữ liệu của Windows trên Linux

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
121
lượt xem
49
download

Sử dụng dữ liệu của Windows trên Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có một hệ thống Windows Server 2003 đang hoạt động trên các máy chủ, sau đó bạn muốn thử nghiệm giải pháp máy chủ trên nền Linux.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng dữ liệu của Windows trên Linux

 1. Sử dụng dữ liệu của Windows trên Linux Bạn có một hệ thống Windows Server 2003 đang hoạt động trên các máy chủ, sau đó bạn muốn thử nghiệm giải pháp máy chủ trên nền Linux. Đầu tiên bạn cài đặt máy hệ điều hành Linux trên phần đĩa còn trống, nhưng làm thế nào để hệ điều hành Linux mới cài đặt truy cập vào các Partition định dạng NTFS trên ổ cứng, và các thư mục share trên hệ thống Windows Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn cách truy cập dữ liệu trên partition NTFS và dữ liệu được share trên Windows từ hệ điều hành Fedora 6. 1. Truy cập dữ liệu được Share trên mạng từ máy chủ Windows. Đặt địa chỉ IP cho card mạng để truy cập vào dữ liệu được Share trong mạng 192.168.1.0/24. Cách đặt địa chỉ IP trên Fedora 6: Vào System à Administration à Network, cách đặt địa chỉ IP. Trong cửa sổ Network Configuration chọn Edit, mặc định hệ thống sẽ lấy địa chỉ IP động nếu bạn muốn đặt địa chỉ IP tĩnh lựa chọn Option: Statically set IP addresses.
 2. Thiết lập DNS cho Fedora, trong cửa sổ Network Configuration lựa chọn tab DNS
 3. Kiểm tra thiết lập địa chỉ IP và thông mạng: Vào Application à Terminal sau đó dùng lệnh ping ra Internet để kiểm tra xem đã thông ra internet chưa. Nếu có Reply là ok. Hiện tại trong hệ thống mạng tôi có một máy tính cài Windows Server
 4. 2003 địa chỉ IP 192.168.1.77 và có share một thư mục tên: Vnexperts Data. Cách truy cập vào vào thư mục share đầu tiên vào Places à Connect to Server… Trong cửa sổ chọn Service Type chọn Windows Share và địa chỉ của máy chủ Windows vào tiếp nhấn Connect, máy chủ Windows sẽ hỏi bạn mật khẩu truy cập vào máy chủ. Tiếp theo đó hệ thống sẽ yêu cầu Password để truy cập vào máy chủ. Lưu ý phần Domain Name nếu không phải domain bạn phải gõ tên máy tính bạn cần truy cập tới.
 5. Khi nhập Password đúng sẽ truy cập được vào máy tính 192.168.1.77, sẽ hiển thị trên máy đó có share những thư mục nào Khi bạn nhấn vào thư mục cần truy cập máy chủ sẽ kiểm tra các thiết
 6. lập Permission với User bạn logon vào. Khi đã vào thư mục bạn hoàn toàn có thể làm các tác vụ mà trên Windows bạn gán ví như bạn có thể tạo thư mục, copy, xoá nếu được cấp quyền. 2. Truy cập dữ liệu trên Partition định dạng NTFS. Muốn sử dụng Partition NTFS: - Xác định Partition trong hệ thống - Cài đặt ntfs-3g để đọc được dữ liệu trong các partition NTFS - Mount phần Partition đó vào một folder trong Linux bởi Linux không quản lý theo ổ C, D, … mà chỉ có một gốc là root do đó muốn sử dụng phải Mount dữ liệu đó vào mới sử dụng được Step one List Partition trên Hệ thống. Đầu tiên cần phải kiểm tra hệ thống có bao nhiêu Partition và định dạng File System là gì, NTFS hay ext3… System à Administration à Logical Volume Management
 7. Vào phần Unititialized Entities sẽ có danh sách các Partion trong hệ thống. Lựa chọn Partition 1 để xem thông tin của nó. Trong hình này hiển thị: Partition 1 hiển thị trong Linux sẽ có tên sda1 định dạng NTFS dung lượng là 15.63GB, chưa được sử dụng (Unmounted). Step Two Cài đặt ntfs-3g Vào Applications à Terminal bắt buộc bạn phải sử dụng quyền user root trong hệ thống nếu bạn sử dụng user bình thường muốn làm các tác vụ này bạn phải sử dụng lệnh su root và gõ password vào để login bằng user root. Trong Terminal cài đặt ntfs-3g bằng câu lệnh: yum –y install ntfs-3g Để tự động download và cài đặt ntfs-3g vào hệ thống.
 8. Step Three Mount partition NTFS vào một Folder để sử dụng Từ Desktop vào Computer à Filesystem chuột phải tạo một folder ở đây tôi tạo folder với tên Vnexperts Toàn bộ dữ liệu trong Unix đều chứa dạng File do đó các Partition trong hệ thống cũng là các file tại thư mục /dev (vào Computer à Filesystem à dev). Với tên lần lượt là sda1 tương ứng Partition 1 vừa rồi tôi kiểm tra trong hệ thống có Partition 1 là định dạng NTFS. Vào Terminal gõ câu lệnh (phải sử dụng user root) mount – t ntfs-3g /dev/sda1 /Vnexperts
 9. Sau đó vào thư mục Vnexperts kiểm tra Luôn tiện tôi giới thiệu với các bạn một tính năng tương tự như Map ổ trong Windows trên Linux. Trên máy 192.168.1.77 có Share thư mục Vnexperts Data giờ tôi muốn mount thư mục này vào thành một thư mục trong máy tính của
 10. tôi để tiện cho việc truy cập. Vào Computer à Filesystem tạo một folder với tên TestMount giờ muốn khi truy cập vào folder này thì thực chất là folder đã được share trên máy 192.168.1.77/Vnexperts Data. Vào Terminal gõ câu lệnh: mount –t cifs //192.168.1.77/’Vnexperts Data’ /TestMount --verbose – o user=administrator,domain=HD Hệ thống sẽ hỏi password, gõ password vào và OK lưu ý user và password, domain đều của máy chủ Windows Share folder). Vào thư mục TestMount để kiểm tra
 11. Theo Vnexperts Research Department.  
Đồng bộ tài khoản