Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable

Chia sẻ: daisuphu

Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable GRUB (GRand Unified Bootloader) là một chương trình bootloader. Nó là chương trình được nạp đầu tiên khi khởi động máy tính. Nó có thể tải nhân hoặc nạp phần khởi động của các hệ điều hành như Linux

Nội dung Text: Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable

Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable
Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable

GRUB (GRand Unified Bootloader) là một chương trình bootloader. Nó là chương trình
được nạp đầu tiên khi khởi động máy tính. Nó có thể tải nhân hoặc nạp phần khởi động
của các hệ điều hành như Linux, BSD, DOS, Windows.

GRUB4DOS (GRUB for DOS) là một multi-boot loader hoặc boot manager dựa trên
GRUB. Nó làm việc trên môi trường dạng như DOS, Windows9X/NT/2K/XP/2003 và
Linux. Nó được sử dụng để tạo phần khởi động trên ổ CD, ổ USB (ổ Flash hoặc USB-
HDD) với hệ thống file FAT, FAT 32.

Phiên bản hiện tại của GRUB4DOS là 0.4.2, tham khảo và download theo các link sau:
Code:
ref: http://sarovar.org/projects/grub4dos/
Download: http://sarovar.org/project/showfiles.php?group_id=320&release_id=767
Document: http://grub4dos.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Chú ý: Việc thực hiện khởi động từ USB có thể dùng syslinux mà Ultimate Boot CD là
một điển hình. Có thể tham khảo thêm ở đây.
Code:
http://vietsupport.com/community/showthread.php?t=64580
So với syslinux, GRUB4DOS có vẻ dễ sử dụng hơn.

Dưới đây sẽ mô tả cách thức tạo một đĩa USB khởi động với GRUB4DOS

1. Tạo đĩa khởi động với GRUB4DOS

Yêu cầu:

• 1- Ổ USB Flash 128MB hoặc cao hơn.
• 2- GRUB4DOS bản 0.4.2 download theo link trên (file grub_for_dos-0.4.2.zip)
• 3- GRUB4DOS Install (grubinst 1.0.1 - chương trình tạo MBR cho ổ USB),
download theo link trên.
• 4- File img khởi động Windows 98 để thử nghiệm.


Các bước thực hiện

• 1- Format ổ USB với định dạng FAT hoặc FAT32. Giả thiết là ổ G.
• 2- Unzip file grub_for_dos-0.4.2.zip download được ở trên, trong thư mục unzip,
tìm 2 file grldr và menu.lst. Copy 2 file này vào root của ổ G.
• 3- Cài đặt mbr cho ổ USB Flash
Unzip file grubinst_1.0.1_bin_win.zip, trong thư mục unzip, tìm file
grubinst_gui.exe và chạy nó. Giao diện của GRUB4DOS Install GUI như sau:
Hình 1: Giao diện GRUB4DOS Install

Trong Hình 1, chọn vào mục Disk, sau đó chọn trong danh sách các hd0, hd1,
hd2,… để chọn ổ USB Flash tương ứng ổ G nói trên.
Đối với một số người, việc chọn hd nào là rất khó. Nếu chọn nhầm, mbr của ổ
cứng có thể bị ghi đè và không khởi động được Windows. Do đó để chọn chính
xác hd nào, cần chạy Disk Manager của Windows để kiểm tra.
- Nhắp Start -> Program Files -> Administrative Tools -> Computer
Managerment.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is
sized 692x600.


Hình 2: Computer Managerment

Trên Hình 2, chọn Disk Manager. Công cụ Disk Manager cho phép kiểm tra các
ổ cứng, CD trên máy tính. Ta nhận thấy ổ G tương ứng với Disk 2 (GRUB coi là
hd2).

Như vậy quay trở lại hình 1 ở mục Disk, chọn hd2, sau đó nhắp nút install. Khi đó
chương trình GRUB4DOS Install sẽ tạo cho ổ G mbr của GRUB.

Về căn bản, đến đây ổ G có thể khởi động được với GRUB4DOS.
• 4- Tạo lựa chọn boot với các file img
Trước hết tạo một thu mục boot trên ổ USB, sau đó copy file img này vào đó, ví
dụ file dos98.img. Sau đó dùng notepad mở file menu.lst trên root của ổ USB.
Thêm vào các dòng sau:
Quote:

title Boot DOS 98
find --set-root /boot/dos98.img
map --mem /boot/dos98.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1

• 5- Khởi động với USB
Hình 3: Menu GRUB4DOS

Hình 3 là menu.lst được thể hiện, dùng các phím mũi tên lên xuống để chọn mục
cần khởi động.


Chú ý: Có thể download file usb-free 4n.rar về để sử dụng. Unrar file này, copy vào ổ
USB rồi chạy chương trình GRUB4DOS Install GUI (như Hình 1) để tạo phần mbr cho ổ
USB. Khi đó ổ USB có thể khởi động được với lựa chọn trên.

Code:
usb-free4 vn.rar (803K): http://www.mediamax.com/centos4/Hosted/grub4dos/usb-free
4vn.rar (viết free 4vn liền)
grubinst_1.0.1_bin_win.zip (140K):
http://www.mediamax.com/centos4/Hosted/grub4dos/grubinst_1.0.1_bin_win.zipgrub_fo
r_dos-0.4.2.zip (1.7MB)
http://www.mediamax.com/centos4/Hosted/grub4dos/grub_for_dos-0.4.2.zip
______________________
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản