Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable

Chia sẻ: daisuphu

Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable GRUB (GRand Unified Bootloader) là một chương trình bootloader. Nó là chương trình được nạp đầu tiên khi khởi động máy tính. Nó có thể tải nhân hoặc nạp phần khởi động của các hệ điều hành như Linux

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản