Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P1

Chia sẻ: vongsuiphat

SỬ DỤNG LỆNH ARC - FILLET - OFFSET (PHẦN 1) Trong bài tập này bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng lệnh vẽ ARC và các lệnh biến đổi hình học như FILLET, OFFSET để vẽ hình sau: Độ khó 3/10 lưu ý: Phiên bản Autocad sử dụng trong bài tập là 2002, nếu bạn sử dụng phiên bản mới hơn một số thao tác sẽ khác với hướng dẫn. Trong bài tập sử dụng các lệnh: ARC FILLET OFFSET Dùng để vẽ cung tròn Bo tròn một góc nào đó theo bán kính Tạo một đối tượng song song với đối...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản