Sử dụng lệnh ROTATE - ARRAY với AUTOCAD 2000 phần 2

Chia sẻ: vongsuiphat

Bước 5: Zoom toàn bộ lưới lại. Thực hiện lệnh này bằng cách nhập chữ z từ bàn phím vào dòng lệnh Command (nhập chữ in hoa hoặc chữ thường đều được). Nhập xong nhấn phím Enter để thông qua dòng lệnh này. Sau khi nhấn phím Enter thì xuất hiện dòng lệnh kế tiếp, ở dòng lệnh kế tiếp này nhập chữ A từ bàn phím vào (nhập chữ in hoa hay chữ thường đều được). Nhập xong nhấn phím Enter.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản