Sử dụng phần mềm dạy học thí nghiệm ảo

Chia sẻ: heavenmaster1996

PMDH là một trong những phương trình ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình dạy học, bao gồm một tập hợp các câu lệnh được viết theo một ngôn ngữ lập trình nào đó để yêu cầu Computer thực hiện các thao tác cần thiết (cập nhật, lưu trữ, xử lý số liệu và kết xuất thông tin) theo một kịch bản (giải thuật) và yêu cầu đã được định trước bởi nhà giáo dục. ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản