Sử dụng photoshop cs5 part 23

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
4
download

Sử dụng photoshop cs5 part 23

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn chọn một phần của lớp một, duy nhất khu vực có thể được chỉnh sửa, và phần còn lại của các lớp được bảo vệ. Nếu bạn đã áp dụng một bộ lọc, ví dụ, điểm ảnh chỉ trong khu vực lựa chọn trên lớp chọn hiện nay sẽ bị ảnh hưởng. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo và sửa đổi các lựa chọn sử dụng một loại rộng các phương pháp, tinh chỉnh các cạnh của họ, và lưu trữ chúng để sử dụng trong tương lai. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 23

Đồng bộ tài khoản