Sử dụng photoshop cs5 part 29

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
8
download

Sử dụng photoshop cs5 part 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng ảnh chụp nhanh Hoa được xóa từ bảng điều Lịch sử nếu xảy ra bất cứ sau đây: số lượng tối đa quy định của lịch sử tiểu bang bị vượt quá, bạn rõ ràng hoặc tẩy bảng; hoặc bảng điều là trong chế độ tuyến tính, bạn nhấp vào một nhà nước trước đó, và sau đó tiếp tục chỉnh sửa tài liệu. Một snapshot, mà được tạo ra từ một nhà nước lịch sử, vẫn còn trên bảng điều khiển ngay cả khi bất kỳ trên xảy ra....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 29

Đồng bộ tài khoản